Register Login

ปุ๋ย

25 Latest Articles    

ปุ๋ยเคมี

 

ปุ๋ยเคมีตรากระต่าย สูตร 21-0-0

เป็นปุ๋ยเคมีมาตรฐาน ที่มีธาตุอาหารหลักคือ ไนโตรเจน 21%  และยังมีธาตุอาหารรองคือกำมะถัน(sulphur) 24%  นิยมนำไปใช้เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชในระยะแรก โดยเฉพาะผักกินใบทุกชนิด  และยังสามารถนำไปใช้กับพืชไร่ต่างๆได้ดีอีกด้วย เช่น อ้อย, มันสำปะหลัง.สับปะรด เพื่อเร่งการเจริญเติบโตในช่วง 1-2  เดือนแรก

ปุ๋ยเคมีตรากระต่าย  สูตร 21-0-0
ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-20-0

 เป็นปุ๋ยเคมีทีเกษตรกรนิยมนำไปใช้ในนาข้าว โดยใช้ร่วมกับปุ๋ยยูเรีย และสามารถนำไปใช้กับพืชไร่ได้ทุกชนิด

ปุ๋ยตรากระต่าย  สูตร 16-20-0
ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 46-0-0 (ยูเรีย)

เป็นปุ๋ยเคมีมาตรฐาน ที่มีธาตุอาหารหลักคือ ไนโตรเจน 46% เป็นปุ๋ยที่มีคุณสมบัติพิเศษคือละลายน้ำได้ง่าย พืชจึงนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางด้านลำต้นและใบ ซึ่งสามารถ นำไปใช้ได้กับพืชทุชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนาข้าวและพืชไร่รวมทั้งผักกินใบทุกชนิดอีกด้วย

ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 46-0-0 (ยูเรีย)
ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16

เป็นปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักในสัดส่วนที่เท่ากันคือ ไนโตรเจน 16% ฟอสฟอรัส 16%  และโพแทสเซียม 16% ซึ่งเป็นปุ๋ยที่เกษตรกรนิยมเป็นอย่างมาก สามารถนำไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดทั้งนาข้าว, พืชไร่.พืชผัก และไม้ผลทุกชนิด

ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16
ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-8

เป็นปุ๋ยเคมีทีเกษตรกรนิยมนำไปใช้ในนาข้าวโดยเฉพาะนาดินทราย,ดินร่วนปนทราย,ดินเนียวปนทราย หรือพื้นที่ที่ดินมีปริมาณโพแทสเซียมค่อนข้างต่ำ โดยใช้ร่วมกับปุ๋ยยูเรีย และสามารถนำไปใช้ กับพืชไร่ได้ทุกชนิด

ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-8
ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-15-15

เป็นปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักในสัดส่วนที่เท่ากันคือ ไนโตรเจน 15% ฟอสฟอรัส 15%  และโพแทสเซียม 15% ซึ่งเป็นปุ๋ยที่เกษตรกรนิยมเป็นอย่างมาก สามารถนำไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดทั้งนาข้าว, พืชไร่.พืชผัก และไม้ผลทุกชนิด

ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-15-15
ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 13-13-24

เป็นปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักรวมกันทั้งไนโตรเจน,ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียมในปริมาณที่สูง ซึ่งมีโพแทสเซียม สูงถึง21% จึงเป็นปุ๋ยที่ ช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทั้งในด้านของน้ำหนัก, เปอร์เซนต์แป้ง รวมทั้งความหวานของพืช เหมาะสำหรับพืชทุกๆชนิด

ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 13-13-24
ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 9-25-25

เป็นปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักรวมกันทั้งไนโตรเจน,ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียมในปริมาณที่สูง โดยมีฟอสฟอรัส 25%โพแทสเซียม สูงถึง25% จึงเป็นปุ๋ยที่ช่วยบำรุงดอกรวมทั้งเพิ่มคุณภาพ ทั้งในด้านน้ำหนัก, เปอร์เซนต์แป้ง รวมทั้งความหวานของพืช เหมาะสำหรับพืชทุกๆชนิด โดยเฉพาะไม้ผลจะเป็นที่นิยมมาก

ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 9-25-25
   

เมล็ดพันธุ์
 |  ปุ๋ย  |  อารักขาพืช | ผักผลไม้ครบวงจร | โฮมการ์เด้น | โรงเรือนและอุปกรณ์การเกษตร
สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เจียไต๋ จำกัด © 2552 Support by CSDO
FaceBook Thai En