Register Login

ปุ๋ย

25 Latest Articles    

ปุ๋ยเคมี

 

ปุ๋ยเคมีตรากระต่าย สูตร 21-0-0

ปุ๋ยเคมีมาตรฐานแอมโมเนียมซัลเฟต ไนโปเฟท ตรากระต่ายมีธาตุอาหารหลักในรูป แอมโมเนียม-ไนโตรเจน และธาตุอาหารรอง กำมะถัน (Sulphur) 24 %

ปุ๋ยเคมีตรากระต่าย  สูตร 21-0-0
ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-20-0

ปุ๋ยเคมี ไนโปเฟท ตรากระต่าย สูตร 16-20-0 มีธาตุอาหารหลักไนโตรเจนอยู่ในรูปของแอมโมเนียม-ไนโตรเจน มีธาตุอาหารรอง แคลเซียม(Calcium)  และกำมะถัน (Sulphur)

ปุ๋ยตรากระต่าย  สูตร 16-20-0
ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 46-0-0 (ยูเรีย)

ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน ยูเรีย ไนโปเฟท ตรากระต่าย มีธาตุอาหารหลักไนโตรเจนในรูปของยูเรีย-ไนโตรเจน พืชจึงนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว มีไบยูเรทไม่เกิน 1.0 ถูกต้องตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518

ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 46-0-0 (ยูเรีย)
ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16

ป็นปุ๋ยใส่บำรุงต้น  โดยแนะนำให้ใส่ในช่วงการออกดอก ผล  เป็นหลัก  เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของดอก  ผล  

ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16
ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-8

แนะนำให้ใช้กับนาข้าวที่เป็นดินทรายหรือดินร่วนปนทราย หรือในดินที่มีธาตุโพแทสเซียมต่ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช

ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-8
ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-15-15

ปุ๋ยเคมี ไนโปเฟท ตรากระต่าย สูตร 15-15-15  มีธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ในรูปของแอมโมเนียม-ไนโตรเจนและไนเตรท-ไนโตรเจน จึงให้ธาตุอาหารไนโตรเจนได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง สำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางบางแห่ง ได้มีการใช้ในนาข้าวร่วมกับสูตร 16-16-8 และ 16-20-0

ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-15-15
ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 13-13-21

ปุ๋ยจากประเทศยุโรป มีธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน อยู่ในรูปของแอมโมเนียม-ไนโตรเจน และ ไนเตรท-ไนโตรเจน พืชจึงถูกไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง

ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 13-13-21
ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 8-24-24

ปุ๋ยเคมีไนโปเฟท ตรากระต่าย สูตร 8-24-24 เป็นปุ๋ยจากยุโรปที่มีสูตรสูงมากสูตรหนึ่ง จึงเหมาะใช้ในไม้ผลเป็นอย่างยิ่ง

ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 8-24-24
   

เมล็ดพันธุ์
 |  ปุ๋ย  |  อารักขาพืช | ผักผลไม้ครบวงจร | โฮมการ์เด้น | โรงเรือนและอุปกรณ์การเกษตร
สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เจียไต๋ จำกัด © 2552 Support by CSDO
FaceBook Thai En