Register Login


 

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้บุกเบิกธุรกิจเมล็ดพันธุ์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2464 ในย่านทรงวาด โดยทำธุรกิจนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากประเทศจีน จนเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพเมล็ดพันธุ์ จากนั้นเจียไต๋ได้ขยายสู่ธุรกิจเกษตรกรรมแบบครบวงจร ครอบคลุมปุ๋ย ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช อุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะปลูก ตลอดจนธุรกิจผักผลไม้สด วันนี้เจียไต่ได้ก้าวสู่การเป็นเกษตรกรรมครบวงจรชั้นนำของประเทศไทยและพร้อมจะร่วมสร้างความเจริญให้กับวงการเกษตรกรรมไทยให้เติบโตแข็งแกร่งอย่างยั่นยืน

"เจียไต๋" เป็นคำที่มีความหมายที่ลึกซึ้ง

คำว่า "เจีย" แปลว่า "ซื่อตรง ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม"

ส่วนคำว่า "ไต๋" แปลว่า "ยิ่งใหญ่ไพศาล"

เมื่อนำสองคำมารวมกันจึงได้ความหมายว่า เป็นร้านที่ยิ่งใหญ่ เปี่ยมด้วยคุณธรรม ความซื่อสัตย์ เป็นนัยย้ำเตือนให้ลูกหลานและพนักงานเจียไต๋ทุกคนให้ค้าขายด้วยความซื่อสัตย์ ซื่อตรง และไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า


เมล็ดพันธุ์
 |  ปุ๋ย  |  อารักขาพืช | ผักผลไม้ครบวงจร | โฮมการ์เด้น | โรงเรือนและอุปกรณ์การเกษตร
สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เจียไต๋ จำกัด © 2552 Support by CSDO
FaceBook Thai En