Register Login

<!--บริษัทในกลุ่มเจียไต๋-->
บริษัท ลักษณะธุรกิจ
บริษัท อโกรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด ผลิต ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช
บริษัท ชนม์เจริญฟาร์ม จำกัด ผลิต และวิจัยพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์
บริษัท อาคเนย์เกษตรกรรม จำกัด จำหน่ายปุ๋ย และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช
บริษัท เจียไต๋เมล็ดพันธุ์ จำกัด ธุรกิจนำเข้า และส่งออกเมล็ดพันธุ์
บริษัท เจียไต๋เทคโนโลยีการเพาะปลูก จำกัด จำหน่ายโรงเรือนการเพาะปลูก, วัสดุอุปกรณ์โรงเรือน  และวัสดุอุปกรณ์การเกษตร พร้อมให้คำปรึกษาข้อมูลด้านการลงทุน
บริษัท เจียไต๋โปรดิ๊วซ์ จำกัด ผลิต และจำหน่ายผักสด
จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผัก, ผลไม้ และดอกไม้ สำหรับครัวเรือน 

เมล็ดพันธุ์
 |  ปุ๋ย  |  อารักขาพืช | ผักผลไม้ครบวงจร | โฮมการ์เด้น | โรงเรือนและอุปกรณ์การเกษตร
สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เจียไต๋ จำกัด © 2552 Support by CSDO
FaceBook Thai En