เคล็ดลับบำรุงพริกให้ต้นสมบรูณ์ แตกข้อดี พุ่มใหญ่ ผลดก แบบชัวร์ เด๊ะ เด๊ะ

       “พริก” พืชมหัศจรรย์ที่มีรสชาติเผ็ดร้อน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้รับความนิยมนำมาบริโภคและประกอบอาหารในหลากหลายเมนู รวมถึงนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า อาทิ ซอสพริก พริกป่น รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ทำให้พริกกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ และมีความต้องการของตลาดทั้งจากในประเทศ และต่างประเทศ จนได้รับความนิยมในการเพาะปลูกอย่างแพร่หลาย ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ และสายพันธุ์ที่นิยมปลูกได้แก่ พริกขี้หนูผลใหญ่ พริกขี้หนูผลเล็ก และพริกใหญ่  

 

       เคล็ดลับสำคัญในการปลูกและบำรุงพริก ให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรง ผลดก ผลผลิตดี มีคุณภาพ ขายได้ราคา มีอะไรบ้าง มาติดตามกันได้เลย

เคล็ดลับการบำรุงพริก ต้นสมบรูณ์ แตกข้อดี พุ่มใหญ่ ผลดก 

 

 

       ต้นพริกเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีค่าความเป็นกร-ด่าง (pH) ที่เหมาะสม (ประมาณ 6.0-6.5) และชอบสภาพอากาศร้อนชื้น อุณภูมิเฉลี่ย 20 - 30 องศาเซลเซียส ในการปลูกพริกจะนิยมเพาะกล้าพริก ก่อนย้ายลงปลูก เนื่องจากต้นพริกจะมีการเจริญเติบโตที่สม่ำเสมอกัน และให้ผลผลิตพร้อมกัน  

 

       ขั้นตอนแรกเริ่มด้วยการเพาะกล้า โดยหยอดเมล็ดพันธุ์ในถาดหลุม (หยอด1-2 เมล็ดต่อหลุม) และรดน้ำทุกวัน แนะนำบำรุงธาตุอาหารเพื่อให้ต้นกล้าพริกแข็งแรง เจริญเติบโตได้ดี ด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 46-0-0 อัตรา 1 ช้อนโต๊ะ ละลายน้ำ 20 ลิตร ให้รดบำรุง 5-7 วัน/ครั้ง สำหรับระยะเวลาเพาะกล้าในถาดหลุมจะอยู่ในช่วง 25-30 วัน โดยใบจริงจะเริ่มผลิ 3-4 ใบ ก่อนย้ายลงแปลงปลูก 

การบำรุงธาตุอาหาร กล้าพริก (อายุ 1-25 วัน) 

 

 

การเตรียมแปลงปลูก 

 

       แนะนำให้ทำการไถแปรเพื่อฆ่าเชื้อโรคในดิน และตากดินไว้ 10-15 วัน จากนั้นทำการไถพรวนเพื่อย่อยดิน ตามด้วยยกร่องแปลงปลูก ความกว้าง 1 เมตร ขั้นตอนต่อมาแนะนำใส่ปุ๋ยคอกเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ในดิน และช่วยให้ดินอุ้มน้ำได้ดี อัตรา 500-1,000 กิโลกรัม/ไร่ ก่อนจะทำการใส่ปุ๋ยรองพื้นด้วย ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู (หรือ ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-15-15 ) อัตรา 20-25 กิโลกรัม/ไร่ เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน ให้ดินสมบูรณ์ พร้อมสำหรับการย้ายกล้าพริกลงปลูก 

การเตรียมแปลงปลูกพริก 

 

 

       หลังย้ายกล้าพริก 7 วัน จะต้องเริ่มทำการบำรุง เพื่อให้ต้นพริกโตไว แนะนำบำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู อัตรา 30 – 50 ิโลกรัม/ไร่ ช่วยให้ลำต้นมีความแข็งแรง รากเดินได้ดี และเจริญเติบโตทั้งทางต้นและใบ  

การบำรุงธาตุอาหาร หลังย้ายกล้าพริก 7 วัน บำรุงการเจริญเติบโตแข็งแรง ทั้ง ราก ต้น และใบ    

 

 

       หลังย้ายกล้า 15-20 วัน พริกจะเข้าสู่ช่วงแตกข้อ แตกทรงพุ่ม เป็นช่วงที่ต้นเจริญเติบโตได้ไว แนะนำบำรุงด้วย ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู อัตรา 20 – 30 กิโลกรัม/ไร่ เพื่อให้พริกแตกข้อดี ออกดอกได้เยอะ สร้างทรงพุ่มใหญ่   

การบำรุงธาตุอาหาร หลังย้ายกล้าพริก 15-20 วัน แตกข้อดี ออกดอกเยอะ ทรงพุ่มใหญ่ 

 

 

       เมื่อพริกอายุ 50-60 วัน จะเริ่มติดผล แนะนำสลับมาบำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 13-13-24 อัตรา 25 – 30 ิโลกรัม/ไร่ เพื่อขยายผล ให้ผลพริกตรงสวย ผิวมันเงา เนื้อแน่น น้ำหนักดี ทนต่อการขนส่ง 

การบำรุงธาตุอาหาร พริกอายุ 50-60 วัน ขยายผล ให้ผลพริกตรงสวย ผิวมันเงา เนื้อแน่น น้ำหนักดี  

 

 

เคล็ดลับบำรุงหลังเก็บเกี่ยว เพื่อให้เก็บพริกได้ต่อเนื่อง หลายรอบ 

 

       หลังจากเก็บผลพริกทุกครั้ง สิ่งสำคัญอยู่ที่การบำรุงธาตุอาหาร เพื่อไม่ให้ต้นโทรและกลับมาสมบูรณ์ แนะนำบำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู อัตรา 20 – 30 กิโลกรัม/ไร่ ช่วยฟื้นต้นพริกให้กลับมาสมบูรณ์ แตกข้อใหม่ ออกดอกดี ให้ผลดก 

 

ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู  

 

       เหมาะสำหรับบำรุงพริกตั้งแต่ระยะต้นกล้า จนเข้าสู่ระยะแตกข้อ-แตกทรงพุ่ม ปุ๋ยสูตรนี้มีคุณสมบัติโดดเด่นคือ ละลายง่าย ปลดปล่อยธาตุอาหารได้ไว ต้นพริกสามารถนำไปใช้ได้ทันที มีธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง แคลเซียมครบถ้วนในเม็ดเดียว ช่วยให้ต้นกล้าแข็งแรง เจริญเติบโตได้ดี นอกจากนี้ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู ยังช่วยให้ต้นพริกแตกข้อใหม่ แตกง่ามได้ดี ออกดอกเยอะ ให้ผลดกเต็มต้น

ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู เหมาะสำหรับบำรุงพริก ตั้งแต่ระยะต้นกล้า จนเข้าสู่ระยะแตกข้อ-แตกทรงพุ่ม

 

 

       เมื่อพริกติดผลขนาดเล็ก ขอแนะนำให้สลับการบำรุง โดยใส่ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 13-13-24 อัตรา 25 – 30 ิโลกรัม/ไร่ เพื่อบำรุงขยายผล ให้ผลพริกตรง ผิวสวย มันเงา มีความแน่น น้ำหนักดี มีคุณภาพ 

 

ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 13-13-24

 

       เหมาะสำหรับบำรุงตั้งแต่ต้นพริกเข้าสู่ระยะติดผล เพื่อช่วยสร้างเนื้อ ขยายผล เพิ่มน้ำหนัก รวมทั้งช่วยให้ผิวมันวาวและตึงสวย ทนต่อการขนส่ง 

ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 13-13-24 บำรุงตั้งแต่ต้นพริกเข้าสู่ระยะติดผล ขยายผล เพิ่มน้ำหนัก ผิวมันวาวและตึงสวย  

 

 

       “พริก” จัดเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว ประมาณ 60 วัน ก็สามารถสร้างรายได้แล้ว และที่สำคัญสามารถเก็บผลขายได้หลายรอบ และให้ผลผลิตต่อเนื่องหลายเดือน การใส่ใจตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ จัดการแปลงปลูกให้เหมาะกับพื้นที่ รวมถึงการบำรุงธาตุอาหาร เพื่อให้ต้นพริกสมบูรณ์ ก็จะให้ผลผลิตที่ดีแน่นอน ที่สำคัญเลือกใช้ปุ๋ยคุณภาพอย่างปุ๋ยตรากระต่าย ปุ๋ยที่ชาวสวนมั่นใจและเลือกให้เป็นอันดับ1 ในใจ ที่ต้องใช้ทุกครั้งในการบำรุง รับรองได้เลยว่า ต้นพริกสมบูรณ์ ผลดก มีคุณภาพ ได้น้ำหนักตามที่ตลาดต้องการ ชัวร์ เด๊ะ เด๊ะ  

 

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ข้อมูลสินค้า และข่าวสารจากปุ๋ยตรากระต่าย เพิ่มเติมได้ที่  

Facebook: www.facebook.com/puitrakratai/  

YouTube: www.youtube.com/c/Puitrakratai  

TikTok: https://www.tiktok.com/@puitrakratai  

ข้อมูลสินค้าปุ๋ยตรากระต่าย: https://www.chiataigroup.com/business/fertilizer/Puitrakratai-Fruits-Vegetables