ปลูกผักคะน้าอย่างไร! ให้ต้นอวบใหญ่ ใบหนา นวลสวย น้ำหนักดี

       “ผักคะน้า” หนึ่งในผักใบยอดนิยม ที่เกษตรกรนิยมปลูกเนื่องจากเป็นพืชอายุสั้น เก็บขายได้เร็ว ใช้ระยะเวลาเพียง 50-55 วัน ก็สามารถสร้างรายได้ที่ดีให้กับพี่น้องเกษตรกร จากข้อมูลสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2565 ได้มีการรวบรวมพื้นที่เพาะปลูกผักคะน้าทั่วประเทศ รวมประมาณ 37,746 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันตกและภาคกลาง โดยผักคะน้าที่ได้คุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด ต้นต้องอวบใหญ่ ใบหนา นวลสวย น้ำหนักดี วันนี้พี่กระต่ายมีเคล็ดลับการปลูกและการบำรุงผักคะน้ามาฝากกันครับ 

เทคนิคการปลูกผักคะน้า ให้ต้นอวบใหญ่ ใบหนา นวลสวย น้ำหนัก 

 

ขั้นตอนการปลูกและการบำรุง “ผักคะน้า” อย่างมืออาชีพ 

 

       ในการเตรียมแปลงปลูก แนะนำให้ทำการยกร่องปลูก โดยวางความกว้างของร่องประมาณ 1.2-1.5 เมตร ความสูงประมาณ 10-15 ซม. และความยาวปรับตามความเหมาะสมของพื้นที่ จากนั้นทำการใส่ปุ๋ยรองพื้น ด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-15-15 อัตรา 20-25 กก./ไร่ เพื่อเพิ่มธาตุอาหารและบำรุงดินให้สมบูรณ์ ก่อนทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ และคลุมฟางเพื่อรักษาความชื้นและป้องกันวัชพืช 

การเตรียมแปลง ยกร่อง 

 

       การบำรุงผักคะน้า จะเริ่มทำการบำรุงตั้งแต่ผักคะน้าต้นเล็ก อายุ 10-15 วัน โดยเน้นธาตุไนโตรเจนสูง เพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโต ให้ต้นผักยืนต้นตรงสวย มีความสมบูรณ์ แนะนำบำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 25-7-7 บลู อัตรา 25-30 กก./ไร่ ช่วยเร่งต้นให้ผักคะน้าโตไว และช่วยให้แตกใบดี ต้นสมบูรณ์แข็งแรง  

เร่งต้นให้ผักคะน้าโตไว และช่วยให้แตกใบดี ต้นสมบูรณ์แข็งแรง 

 

       เมื่อผักคะน้า อายุ 20-25 วัน ต้นจะโตอย่างรวดเร็วและแย่งกันขึ้นอย่างหนาแน่นในแปลงปลูก พี่น้องเกษตรกรจึงควรทำถอนต้นที่ไม่สมบูรณ์ทิ้ง โดยเว้นระยะห่างระหว่างต้น 10-15 ซม. เพื่อให้ผักโตเร็วและมีการเจริญเติบโตที่สม่ำเสมอเท่าๆ กัน และทำการบำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู ในอัตรา 30-50 กก./ไร่ เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของลำต้น และช่วยให้ใบมีความกว้างและใหญ่ขึ้น 


 
       เมื่อต้นคะน้า เข้าสู่ช่วงอายุ 30-35 วัน จะทำการบำรุงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ เพิ่มน้ำหนัก ให้ผักคะน้าได้คุณภาพ ด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู อัตรา 30-50 กก./ไร่ ช่วยให้คะน้าต้นอวบใหญ่ ใบหนา มีนวลสวย น้ำหนักดี และพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวผผลิต ช่วงอายุ 50-55 วัน 

ต้นคะน้าอวบใหญ่ ใบหนา ได้น้ำหนัก 

การบำรุงธาตุอาหารผักคะน้า ตามระยะการเจริญเติบโต 

 

       ผักคะน้าจัดเป็นพืชผักที่ตลาดมีความต้องการตลอดทั้งปี เป็นผักอายุสั้น ปลูกง่าย โตไว เก็บขายได้เร็ว เพื่อให้ผักคะน้าต้นสวย ใบสมบูรณ์ พี่น้องเกษตรกรต้องใส่ใจดูแลและบำรุงตามระยะการเจริญเติบโต ที่สำคัญเลือกใช้ปุ๋ยคุณภาพ อย่างปุ๋ยตรากระต่าย ที่เกษตรกรมั่นใจ ยกให้เป็นอันดับ 1 ในการบำรุง เพื่อให้ผักคะน้าต้นอวบใหญ่ ใบหนา นวลสวย น้ำหนักดี ชัวร์ เด๊ะ เด๊ะ 

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ข้อมูลสินค้า และข่าวสารจากปุ๋ยตรากระต่าย เพิ่มเติมได้ที่   

Facebook: www.facebook.com/puitrakratai/   

YouTube: www.youtube.com/c/Puitrakratai   

TikTokhttps://www.tiktok.com/@puitrakratai   

ข้อมูลสินค้าปุ๋ยตรากระต่ายhttps://www.chiataigroup.com/business/fertilizer/Puitrakratai-Fruits-Vegetables