สูตรเด็ดเกร็ดเกษตรจากปุ๋ยตรากระต่าย “แกะรอยไร่แตงโม ใช้น้ำน้อย ทำเงินไว คุณภาพดีที่ตลาดต้องการ”

คุณแก้วตา - แก้วตา สังข์ทอง เกษตรกรผู้ปลูกแตงโม อายุ 50 ปี ชาว อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร เปิดเผยเคล็ดลับการปลูกแตงโมอย่างไรให้ ไส้ไม่แตก เนื้อแน่น สีแดงสด รสชาติหวาน มีคุณภาพตรงตามที่ตลาดต้องการ หลักในการทำเกษตรของคุณแก้วตานั้นต้องดูแลใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต จากการสั่งสมประสบการณ์ลงมือดูแลไร่แตงโมด้วยตัวเองทุกวันตลอดระยะเวลา 2 ปี ถึงแม้จะไม่นาน แต่ก็ทำให้ได้เทคนิคในแบบฉบับเฉพาะตัว จนได้ผลผลิตแตงโมลูกละไม่ต่ำกว่า 5 กิโลกรัม ขายได้ทุกลูกและได้ราคาดีอย่างแน่นอน

เดิมทีคุณแก้วตา เคยทำนาและปลูกพืชไร่ คือมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เหมือนในพื้นที่รอบๆ แต่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลผลิตไม่ได้ตามที่ต้องการ กอรปกับราคาผลผลิตในช่วงนั้นราคาตกต่ำ เมื่อมีเพื่อนเกษตรกรแนะนำให้ลองปลูกพืชใช้น้ำน้อย จึงเริ่มหันมาปลูกแตงโม ซึ่งเหตุผลหลักๆที่คุณแก้วตาเลือกปลูกแตงโม เพราะเป็นพืชอายุสั้น ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มปลูกถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 55-60 วันเท่านั้น ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ โดยเฉพาะหากเป็นช่วงราคาดี ก็จะมีกำไรสูง หรือถึงแม้ราคาไม่ดี ก็ถือว่าเสมอตัว ไม่ขาดทุน อีกทั้งยังเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยมากเมื่อบเทียบกับที่เคยทำนา สามารถปลูกและขายได้ตลอดทั้งปีเพราะมีความต้องการของตลาด จากเริ่มแรกทดลองปลูกเพียง 10 ไร่ จนค่อยๆ ขยับขยายถึงปัจจุบันรวม 70 ไร่ ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปีเท่านั้น

เคล็ดลับสูตรเด็ดที่ทำให้ได้ผลผลิตดี มีคุณภาพของคุณแก้วตา ประกอบด้วยปัจจัยหลักๆที่สำคัญ 3 ปัจจัย คือ
1. การเลือกสายพันธุ์ที่มีคุณภาพและตลาดมีความต้องการ
2. การบำรุง ใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตร ถูกช่วงเวลา อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ผลผลิตขนาดใหญ่ ไส้ไม่แตก เนื้อแน่น สีแดงสด และรสชาติดี โดยไร่แตงโมของคุณแก้วตานั้นใช้ระบบน้ำหยด สามารถควบคุมการให้ปุ๋ยและน้ำไปพร้อมกันได้อย่างสม่ำเสมอได้
3. เทคนิคและวิธีการปลูก เช่น การจัดการเถา คุณแก้วตากล่าวว่าถ้าสามารถควบคุมรายละเอียดได้ในทุกขั้นตอน มั่นใจว่าจะได้ผลผลิตแตงโมที่ดี ขายได้กำไรงามคุ้มค่าอย่างแน่นอน

ผลผลิตดี ตลาดต้องการสูง เริ่มจาก “สายพันธุ์ดี”

พันธุ์ซอนญ่า พลัส

คุณแก้วตา เลือกปลูกแตงโม 3 สายพันธุ์ คือพันธุ์ซอนญ่า พลัส, เมญ่า และทัมอัพ เพราะว่าเป็นพันธุ์ที่ตลาดต้องการ ทั้งสามสายพันธุ์มีความแตกต่างกันที่ ความหวาน และความหอม โดยพันธุ์ซอนญ่า พลัส จะให้แตงโมสีแดงสด เนื้อละเอียดแน่น หวานกรอบ, พันธุ์เมญ่า ปลูกง่าย ทรงหมอนสวย หวานหอม และพันธุ์ทัมอัพ ลูกดำ จะมีรสชาติหวาน มีความหอม เนื้อแน่น และทั้งสามสายพันธุ์ให้ผลผลิตสูง

เคล็ดลับเพื่อผลผลิตดี “การจัดการแปลงปลูก การบำรุงด้วยการใส่ปุ๋ย และการจัดการน้ำ”

นอกจากการเลือกสายพันธุ์ที่มั่นใจในด้านคุณภาพแล้ว สิ่งสำคัญมากและต้องใส่ใจรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมแปลงเพาะปลูก และการบำรุงในขั้นตอนการเจริญเติบโตไปตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยวด้วยเช่นกัน

การจัดการแปลงเพาะปลูก เริ่มตั้งแต่การบ่มเมล็ดพันธุ์ โดยใช้ระยะเวลา 2 วัน เพื่อให้เปอร์เซ็นต์การงอกสูง ตามด้วยการไถขึ้นร่องเตรียมแปลง โดยทำร่องวัดระยะระหว่างแถว 4.2 เมตร เป็นแถวเดี่ยว เว้นระยะระหว่างร่อง 50 เซ็นติเมตร ระยะระหว่างต้น 50 เซ็นติเมตร หลังนั้นจะใส่ปุ๋ยตรากระต่ายรองพื้นสูตร 15-15-15 ครึ่งกระสอบต่อไร่ จากนั้นนำเมล็ดมาเพาะกล้าในหลุมเพาะ 9 วัน แล้วค่อยหลังย้ายกล้ามาลงหลุมแปลงปลูกที่เตรียมไว้

การบำรุงด้วยการใส่ปุ๋ย สำหรับคุณแก้วตาจะให้ความสำคัญทุกสูตร ถ้าไม่ใส่สูตรไหนไป ลูกแตงโมก็จะไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ ซึ่งแต่ละช่วงอายุของแตงโมก็จะต้องการการบำรุงที่แตกต่างกัน หลังย้ายกล้าลงหลุมที่แปลงปลูก เคล็ดลับการบำรุงของคุณแก้วตา คือช่วงอายุ 7-15 วัน จะใส่ปุ๋ยตรากระต่ายสูตร 16-16-16 บลู ช่วงนี้สำคัญเพราะจะช่วยบำรุงเถา มีความเขียว เร่งการเจริญเติบโต ใส่ทุกวันจนถึงช่วงออกดอก พอถึงช่วงติดผลขนาดเล็ก จะเริ่มบำรุงผลด้วยปุ๋ยตรากระต่ายสูตร 13-13-24 บำรุงและขยายขนาดลูกให้มีขนาดใหญ่ ทรงสวย และเมื่อเข้าช่วงก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 15 วันจะใส่ปุ๋ยตรากระต่ายสูตร 9-25-25 ผสมกับสูตร 0-0-60 สองสูตรหลังนี้ช่วยเพิ่มความหวาน เนื้อแน่นกรอบ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาการบำรุงที่สำคัญมาก เพราะว่าแตงโมจะหวานได้อย่างที่ต้องการ เนื้อแน่นไม่แน่นก็ขึ้นกับช่วงเวลาการบำรุงครั้งสุดท้ายนี้ การใส่ปุ๋ยให้ตรงตามช่วงเวลาจึงมีความสำคัญมาก

การจัดการระบบน้ำหยด

การจัดการระบบน้ำหยด จากทั้งหมด 70 ไร่ โดยแบ่งเป็นส่วน ๆ ละ 30 ไร่ ซึ่งคุณแก้วตาแบ่งพื้นที่ 30 ไร่ เป็น 4 ล็อค ผสมปุ๋ยต่อครั้ง 10 กิโลกรัมต่อน้ำ 200 ลิตรต่อล็อค และให้ปุ๋ยไปทางสายล็อคละ 30 นาทีต่อวัน ถ้าหากในช่วงลูกใหญ่ก็ต้องให้น้ำเยอะขึ้น ผลผลิตก็จะโตได้เต็มที่ แต่ข้อควรระวังหากให้น้ำเยอะเกินขนาด ก็อาจทำให้แตงโมไส้ก็แตกได้ หรือถ้าปุ๋ยละลายน้ำไม่ดี สายจะตันและแตกได้ แตงโมก็ได้รับน้ำไม่สม่ำเสมอ ซึ่งคุณแก้วตาเลือกใช้ปุ๋ยตรากระต่ายตลอดทุกช่วงการบำรุง เพราะละลายน้ำง่าย กากน้อย ไม่ทำให้เกิดการอุดตันในสายน้ำหยด

การดูแลจัดการเถา

นอกจากนี้การดูแลจัดการเถาเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญมาก โดยคุณแก้วตาจะตัดยอดให้เหลือ 4 แขนง เพื่อให้แตกยอดเป็นเถาแตง และแบ่งออกให้เป็นข้างละ 2 เถา และสำหรับพี่แก้วตา และจะปลิดผลทิ้งและไว้เพียง 1 ลูกต่อ 1 เถา เลือกขนาดขั้วใหญ่ที่สุดในเถาไว้ จะทำให้ได้ผลผลิตสุดท้ายที่มีขนาดสม่ำเสมอ และต้องดูแลจัดเถาไม่ให้เลื้อยซ้อนทับกัน จะช่วยให้ผลผลิตเติบโตได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ต้องคอยดูให้ใบคลุมลูกเพราะถ้าหากโดนแดดแรงมากเกินไป ผิวแตงโมจะเสีย ไม่สวยอย่างที่ต้องการ

คุณแก้วตาเน้นย้ำว่า ปลูกแตงโมแตงให้คุณภาพดี "ขายได้ทุกลูก" จะต้องใส่ใจทุกรายละเอียด ทั้งเรื่องการจัดการแปลง การจัดการน้ำและการบำรุงในทุกช่วงอายุ อีกทั้งต้องระวังดินไม่ให้เกิดเชื้อราและคอยหมั่นดูเรื่องแมลง-เพลี้ยไฟ ตรวจดูว่าแตงโมนั้นได้น้ำสม่ำเสมอหรือไม่…..เท่านี้ก็สามารถผลิตแตงโมให้มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการอย่างแน่นอน

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ข้อมูลสินค้า และข่าวสารจากปุ๋ยตรากระต่าย เพิ่มเติมได้ที่
Facebook www.facebook.com/puitrakratai/

Youtube: www.youtube.com/c/Puitrakratai
ข้อมูลสินค้าปุ๋ยตรากระต่าย http://www.chiataigroup.com/business/fertilizer/puitrakratai