เมล็ดพันธุ์เจียไต๋

เมล็ดพันธุ์ เป็นธุรกิจเริ่มแรกของเจียไต๋ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานเกือบศตวรรษ ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของเจียไต๋มีความแข็งแกร่ง และนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ทำให้เราเป็นหนึ่งในบริษัทรายแรกๆ ของไทย ที่คิดค้น วิจัย และพัฒนาเมล็ดพันธุ์ไฮบริดโดยปัจจุบันเรามีเมล็ดพันธุ์คุณภาพกว่า 485 สายพันธุ์ ส่งออกไปยังตลาดมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยมีพืชหลักที่เป็นเรือธง ได้แก่ ฟักทอง แตงโม เมล่อน แตงกวา มะระ พริก ข้าวโพด และมะเขือเทศ

เจียไต๋ถือเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์ไทยรายแรกๆที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISTA (International Seed Testing Association) หรือสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์นานาชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการค้าเมล็ดพันธุ์ทั่วโลก

เมล็ดพันธุ์คุณภาพเจียไต๋