เคล็ดลับปลูก “กะหล่ำดอก” ให้หน้าดอกแน่น กลมนูน น้ำหนักดี 4 ตัน/ไร่ สร้างรายได้ตลอดปี

No data.