เกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรง ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตคุณภาพ น้ำหนักมากกว่า 2 ตัน/ไร่ เพราะใส่ใจทุกขั้นตอนการปลูก

No data.