อาการผลแตกในมะเขือเทศ และผลไม้อื่นๆ

อาการผลแตกในมะเขือเทศ และผลไม้อื่นๆ

เป็นอาการผิดปกติ ที่เกิดจากความไม่สมดุลของการขยายตัวของส่วนเนื้อ และส่วนเปลือก ...

© Copyright 2017 Chia Tai. All rights reserved.