ขยายตลาดอย่างต่อเนื่องกว่า 40 ประเทศ ครอบคลุม 6 ทวีป
เพื่อเป็นแหล่งกำเนิดอาหารคุณภาพของโลก