ธุรกิจเมล็ดพันธุ์

เจียไต๋ ผู้นำในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย์ ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพจากทั่วโลก
และพัฒนาปรับปรุง สายพันธุ์ชั้นยอด ภายใต้แบรนด์ “ตราเครื่องบิน” อันยาวนาน

ธุรกิจปุ๋ย

เจียไต๋คัดสรรปุ๋ยจากแหล่งผลิตชั้นนำทั่วโลก เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของเกษตรกรไทยในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
พร้อมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำในการใช้อย่างเหมาะสม

>

ธุรกิจอารักขาพืช

เจียไต๋มุ่งแก้ปัญหาด้านการเพาะปลูกให้แก่เกษตรกร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม