พนักงานส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์

จำนวน :                                2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

ดำเนินกระบวนการส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีการผลิตเมล็ดพันุ์ตามเกณฑ์และมาตราฐานขององค์กร รวมถึงสอดคล้องกับเป้าหมาย ตลอดจนรายงานข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา

 1. ตรวจ ควบคุม จัดการ แนะนำเกษตรกรในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ตามขั้นตอนและวิธีการผลิต
 2. จัดทำบันทึกข้อมูลการผลิตทั้งหมดลงในฐานข้อมูลของศูนย์ผลิต
 3. รายงานแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ในเขตที่รับผิดชอบ ต่อผู้บังคับบัญชา
 4. จัดประชุมหาพื้นที่และเกษตรกร เพื่อขยายเขตปลิตใหม่ ๆ ให้เพิ้มขึ้น

 คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 22-25 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพืชสวน, พืชไร่ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพืช
 • สามารถขับรถได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ หรือการเพาะปลูกพืช 0-3 ปี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สถานที่ปฏิบัติงาน:           ฝ่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ ภาคเหนือและภาคอีสาน

เงินเดือน:                      17,000 บาท ( +ประสบการณ์ )

สวัสดิการ

 1. ประกันสุขภาพกลุ่ม
 2. การประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
 3. เงินช่วยเหลือ กรณีมรณกรรมของบุคคลในครอบครัว
 4. ตรวจร่างกายประจำปี
 5. โบนัส การันตี 2 เดือน
 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 7. ค่าเบี้ยเลี้ยงตามระดับตำแหน่ง (กรณีออกทำงานต่างพื้นที่)
 8. ที่พัก,ค่าโทรศัพท์
 9. ค่าอาหารเดือนละ 1,500 บาท

อื่นๆ

 • สำนักงานใหญ่ ทำงานวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 00 น. - 17.00 น.
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี