เจียไต๋คว้า 2 รางวัลใหญ่ระดับสากล APEA 2023 จากพันธกิจมุ่งพัฒนาการเกษตรไทย สร้างความมั่นคงทางอาหาร

กรุงเทพฯ 28 สิงหาคม 2566 – บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย โชว์ศักยภาพและความสำเร็จในการเป็นผู้ขับเคลื่อนวงการเกษตรไทยมากว่าศตวรรษ คว้า 2 รางวัลใหญ่ระดับสากลจากเวที Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2023 ที่มอบให้กับผู้บริหารและองค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีความเป็นเลิศในด้านผู้ประกอบการ โดยนายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด ได้รับรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร (Master Entrepreneur Award) และนายประวินทร์ คุโรวาท ประธานบริหารด้านการเงินและบริหารกลาง เป็นตัวแทนรับรางวัลแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยม สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร (Inspirational Brand Award) ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์

 

รางวัลทั้ง 2 รางวัลนี้ สะท้อนความสำเร็จอีกขั้นของเจียไต๋จากการมุ่งมั่นยกระดับศักยภาพการเกษตรไทย โดยรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร (Master Entrepreneur Award) ได้มอบเพื่อเชิดชูความทุ่มเทของนายมนัส เจียรวนนท์ ในฐานะผู้นำองค์กรที่เป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยนายมนัสได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการเกษตรไทยมายาวนานกว่า 44 ปี อีกทั้ง ยังเป็นผู้ผลักดันการเติบโตของเจียไต๋สู่ศตวรรษใหม่ด้วยการเป็น Solution Provider ส่งมอบโซลูชั่นทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพให้พี่น้องเกษตรกร ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจะสามารถยกระดับการเกษตรของไทย นายมนัสจึงส่งผ่านความตั้งใจนี้สู่เป้าหมายและเจตนารมณ์ของเจียไต๋ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรด้วยผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ

 

โดยเจียไต๋ยังได้รับรางวัลแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยม สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร (Inspirational Brand Award) จากการที่เจียไต๋ได้พัฒนาการเกษตรอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเป้าหมายพลิกโฉมการเกษตรไทยสู่เกษตรอัจฉริยะ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกให้กับเกษตรกร สร้างความมั่นคงทางอาชีพ และสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นมีรากฐานจากการพัฒนาธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ อาทิ การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชเพื่อส่งมอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพสู่เกษตรกร การเสาะหาสูตรปุ๋ยคุณภาพสูงที่ตอบโจทย์ต่อทั้งนาข้าว พืชไร่ และพืชสวน การนำเสนอผลิตภัณฑ์อารักขาพืชพร้อมแนะนำความรู้การใช้งานอย่างเหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงการนำเทคโนโลยีการเกษตรอย่างโดรนและโรงเรือนอัจฉริยะมาใช้เพิ่มศักยภาพเกษตรกร ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรที่ส่งตรงจากฟาร์มเกษตรกรสู่ร้านขายผลสดและร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งนอกจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยยกระดับวงการเกษตรไทยดังกล่าวแล้ว เจียไต๋ยังให้ความสำคัญกับเกษตรปลอดภัยและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วน

แบ่งปัน
28 ส.ค. 2566