เจียไต๋ ก้าวสู่ความยั่งยืนเคียงข้างสังคมไทย พัฒนาเกษตร พัฒนาสังคม

       กรุงเทพฯ 13 มกราคม 2564 – บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย ที่นอกจากจะเติบโตเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรมาอย่างยาวนานแล้ว ยังพร้อมก้าวสู่ความยั่งยืนควบคู่สังคมไทย ด้วยการมุ่งส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน รวมถึงให้ความสำคัญกับพัฒนาการของเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืน

 

       โดยเจียไต๋ ร่วมสนับสนุนโครงการห่มดอยคลายหนาว ปีที่ 2 จัดโดยเพจอีจันร่วมกับมูลนิธิเพชรเกษม เพื่อพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านจอปร่าคี บ้านปอหมื้อ และบ้านโกแประ โดยเจียไต๋ ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวที่ปลูกง่าย เหมาะสมกับภูมิอากาศในพื้นที่สูง และเพียงพอกับจำนวนคนในพื้นที่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ และตอบโจทย์หนึ่งในเป้าหมายของโครงการ คือ การสร้างธนาคารข้าวสารคลังอาหารให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีอาหารที่สด สะอาด และปลอดภัย ไว้รับประทานตลอดทั้งปี

 

       และในปีนี้เจียไต๋ เปิดรับศักราชใหม่ด้วยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวคุณภาพพร้อมด้วยของใช้จำเป็นแก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ อาทิ สำนักงานเขตพระโขนง ศูนย์เยาวชนจตุจักร ชมรมอาสาพัฒนาของสถาบันศึกษา รวมถึงองค์กรเอกชนที่จัดโครงการปันความสุขเพื่อเด็กและผู้ขาดแคลน เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้การปลูกผัก ได้รับโภชนาการที่เหมาะสมจากผักที่สด สะอาด และปลอดภัยที่ตนเองปลูกขึ้นมา พร้อมเสริมสร้างกิจกรรมความรักความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวและชุมชน ทั้งยังช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารในระยะยาว ทั้งนี้ เมล็ดพันธุ์เจียไต๋ที่ร่วมสนับสนุนในกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ได้แก่ คะน้ายอด ผักบุ้งจีนเรียวไผ่ กะเพรา โหระพา คื่นฉ่าย พริกขี้หนู มะเขือเปราะจาว ถั่วฝักยาว-ถั่วเส้น กวางตุ้งฮ่องเต้ และขาวปลีเบา

 

       นอกจากนี้ ในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย ปุ๋ยตรากระต่าย โดยเจียไต๋ ได้จับมือเกษตรกรบ้านหนองหินและร้านกิจเกษตรกิจ จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมจัดกิจกรรมมอบผ้าห่มให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 16 หมู่บ้าน จาก 3 ตำบล ไว้ห่มคลายหนาว โดยนายประเสริฐโคตนนท์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองหิน ตำบลหนองมะแซว ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจจากเจียไต๋ ที่อยู่เคียงข้างและไม่ละทิ้งพี่น้องประชาชนชาวไทยในทุกสถานการณ์

 

       เจียไต๋ มุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดการเกษตรไทย โดยยืนหยัดให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป จึงผลักดันและพร้อมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ ตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ และเพื่อเจริญเติบโตไปพร้อมกับพี่น้องเกษตรกรและสังคมไทยต่อไป

แบ่งปัน
13 ม.ค. 2564