เจียไต๋ขานรับ IGNITE THAILAND ร่วมขับเคลื่อนไทย สู่ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

กรุงเทพฯ 17 มิถุนายน 2567 – เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย ร่วมนำเสนอปัจจัยการผลิตคุณภาพสูงอย่างเมล็ดพันธุ์พืชที่ผ่านการวิจัยและปรับปรุงสายพันธุ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ทนทานต่อสภาพอากาศ พร้อมสร้างความหลากหลายของชนิดพืช พร้อมด้วยปุ๋ยตรากระต่าย ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชเจียไต๋ และผลิตผลสดเจียไต๋ฟาร์ม ตอบรับแนวทางยุทธศาสตร์ IGNITE THAILAND ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน ในโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา กรมวิชาการเกษตร

แบ่งปัน
17 มิ.ย. 2567