เจียไต๋รับรางวัลองค์กรดีเด่น สาขานวัตกรรมการเกษตร จากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

กรุงเทพฯ 1 กันยายน 2566   บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย นำโดยนายประวินทร์ คุโรวาท ประธานบริหารด้านการเงินและบริหารกลาง รับรางวัล “องค์กรดีเด่น สาขานวัตกรรมการเกษตร” จากฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตประธนรัฐสภและอดีตนยกรัฐมนตรี ประธนในพิธีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย  

 

รางวัลนี้สะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจของเจียไต๋ที่ได้ผลักดันการพัฒนาวงการเกษตรไทยสู่เกษตรอัจฉริยะ ผ่านการส่งมอบโซลูชั่นการเกษตรที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถรับมือกับความท้าทายและอุปสรรคในปัจจุบันได้ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงแนวโน้มการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรที่ไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเกษตรของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค รวมถึงผลักดันอาชีพเกษตรกรให้เป็นอาชีพที่มั่นคง และที่สำคัญคือการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับสังคมไทย 

แบ่งปัน
01 ก.ย. 2566