เจียไต๋ส่งแบรนด์ “ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์)” ตอบโจทย์โซลูชั่นการเกษตร ผลักดันสู่เกษตรอัจฉริยะ

กรุงเทพฯ 29 กรกฎาคม 2565บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย เปิดตัวธุรกิจใหม่ตอบโจทย์โซลูชั่นทางการเกษตรภายใต้ชื่อแบรนด์ “ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์)(FarmInno (Thailand)) อีกหนึ่งกุญแจสำคัญของเจียไต๋ในการก้าวสู่การเป็นโซลูชั่น โพรไวเดอร์ (Solution Provider) พร้อมจับมือพันธมิตรบริษัทเทคโนโลยีทางการเกษตรชั้นแนวหน้า ชูไฮไลท์นวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตร โรงเรือนอัจฉริยะ และแพลตฟอร์มชุมชนคนเกษตร พร้อมสร้างแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ โดยมีกูรูแนะนำข้อมูลการเพาะปลูก สินค้า และบริการทางการเกษตรครบในที่เดียว

 

นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวว่า “อีกหนึ่งก้าวที่สำคัญของเจียไต๋ในศตวรรษใหม่นี้ คือ การก้าวสู่การเป็นโซลูชั่น โพรไวเดอร์ สร้าง Agri Eco-System ที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ โดยมุ่งมั่นในการคิดค้น เสาะหาเทคโนโลยี และโซลูชั่นทางการเกษตร เพื่อนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรม พร้อมส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถของเกษตรกรในทุกกระบวนการเพาะปลูก ซึ่งแบรนด์ธุรกิจใหม่ “ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์)” นี้จะเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญของเกษตรกรไทยในการเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยทุ่นแรง ให้การทำเกษตรสมาร์ทและสะดวกกว่าเดิม เพราะเจียไต๋ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกโฉมวงการเกษตรไทย ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร และผลักดันให้เกิดผลิตผลที่ปลอดภัย มีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของเรา”

 

ดร. วัลลภัช แก้วอำไพ ประธานบริหารด้านกลยุทธ์องค์กร บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวเสริมว่า “ด้วยความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจเกษตรมากว่า 100 ปี เจียไต๋สั่งสมองค์ความรู้ด้านการเกษตรอย่างครบถ้วนและหลากหลาย เป็นที่มาของการผลักดันให้เกิดธุรกิจ new s-curve อย่างแบรนด์ “ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์)” ธุรกิจที่จะตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมเกษตร ซึ่งนำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์และครอบคลุม โดยมุ่งเป้าหมายในการลดอุปสรรคและเสริมประสิทธิภาพให้เกษตรกรเพาะปลูกได้ผลิตผลดีมีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ แม้ต้องเจอความท้าทายจากปัจจัยภายนอกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพดินฟ้าอากาศหรือโรคพืช จุดยืนของแบรนด์ “ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์)” ถ่ายทอดออกมาผ่านสัญลักษณ์ “ผึ้ง” ซึ่งเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในการทำเกษตร นั่นคือ ผึ้งจะคอยผสมเกสรช่วยขยายสายพันธุ์พืช และสร้างระบบนิเวศทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ หากปราศจากผึ้ง ย่อมกระทบต่อพืชพันธุ์ต่างๆ และส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ ดังนั้น “ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์)” จึงเลือกใช้สัญลักษณ์ผึ้ง เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเราจะเป็นผู้ส่งมอบโซลูชั่นทางการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรไทยแข่งขันได้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน”

 

“ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์)” ผึ้งงานที่จะช่วยให้การเกษตรประสบความสำเร็จสู่เกษตรอัจฉริยะ หนึ่งในธุรกิจใหม่ที่เจียไต๋ได้นำเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมมาปรับใช้ ตามพันธกิจและเจตนารมณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรด้วยผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งจะประกอบด้วยสินค้าและบริการต่างๆ ได้แก่

  1. โดรนเพื่อการเกษตรประสิทธิภาพสูงจากแบรนด์ DJI และXAG 2 บริษัทเทคโนโลยีทางการเกษตรชั้นแนวหน้า ที่ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) ได้คัดสรรโดรนรุ่นที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในไทย ด้วยเครื่องยนต์สมรรถนะสูงที่มาพร้อมประสิทธิภาพในการฉีดพ่นและหว่าน โดยมีทั้งระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติที่ผู้ใช้งานสามารถควบคุมและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับหน้างาน ทั้งนี้ เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของเกษตรกร
  2. อุปกรณ์และเทคโนโลยีการเพาะปลูก เช่น โรงเรือนอัจฉริยะ อุปกรณ์สำหรับโรงเรือน ระบบ iOT (Internet of Thing) และระบบภายในโรงเรือนต่างๆ อย่างระบบปรับอากาศ ระบบให้น้ำให้ปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งทำให้การเพาะปลูกโดยเฉพาะกับพืชเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ โรงเรือนสำหรับปลูกพืชกัญชามาตรฐานการแพทย์ รวมถึงโรงเรือนเมล่อน เป็นต้น
  3. การบริการหว่านปุ๋ยและพ่นของเหลวทางการเกษตร อีกทางเลือกสำหรับเกษตรกรที่ต้องการความแม่นยำและความชำนาญโดยทีมงานมืออาชีพในแต่ละขั้นตอนการให้ปุ๋ยและของเหลวต่างๆ ตามแต่ละช่วงอายุของพืช เพื่อผลิตผลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตอบโจทย์ตามความต้องการของตลาด
  4. แพลตฟอร์มชุมชนเกษตรที่จะตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรได้ครบในที่เดียว เช่น องค์ความรู้ด้านการเพาะปลูก กูรูเกษตรคอยแนะนำและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ อาทิ ฟาร์มกูรู หรือหมอพืชเจียไต๋ และเทคกูรูหรือวิศวกรทีมช่างที่ได้ผ่านการฝึกอบรม พร้อมทีมดูแลหลังการขายที่จะให้คำแนะนำในสินค้าและบริการ มอบความช่วยเหลือ และติดตามอย่างใกล้ชิด

 

สำหรับผู้ที่สนใจสินค้าและบริการของฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) หรือสนใจร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายโดรนการเกษตร สามารถติดต่อ ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร และเข้าร่วมกิจกรรม Open House ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) เร็วๆ นี้ได้ที่ www.facebook.com/FarmInnoThailand Line@: @FarmInnoThailand หรือโทร 02-491-7741 หรือ 02-491-7742 และสามารถติดตามองค์ความรู้ทางการเกษตรเพิ่มเติมได้ทาง www.chiataigroup.com

แบ่งปัน
29 ก.ค. 2565