ปุ๋ยตรากระต่ายและปุ๋ยตราช่อฟ้า แจกโชคใหญ่ ชวนร้านค้าตัวแทนจำหน่าย “ลุ้นโชคทอง” รวมมูลค่า 5 ล้านบาท!

ปุ๋ยตรากระต่ายและปุ๋ยตราช่อฟ้า จัดแคมเปญ “ลุ้นโชคทองกับปุ๋ยตรากระต่ายและปุ๋ยตราช่อฟ้า สำหรับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายโดยร่วมลุ้นโชคได้ง่าย ๆ เพียงซื้อและบรรทุกปุ๋ยตรากระต่ายและปุ๋ยตราช่อฟ้า สูตรใดสูตรหนึ่งหรือทุกสูตรรวมกัน ครบทุก ๆ 500 ตัน รับ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นรับของรางวัล รวมมูลค่า 5 ล้านบาท

 

รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งมูลค่า 200,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2 ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3 ทองคำแท่งมูลค่า 50,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 4 ทองคำแท่งมูลค่า 25,000 บาท จำนวน 80 รางวัล รวมมูลค่า 2,000,000 บาท

รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 115 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,000,000 บาท

*หมายเหตุ (ราคาทองคำ ณ วันที่ 5 มกราคม 2567) ราคาทองคำรวมค่ากำเหน็จและภาษีมูลค่าเพิ่ม


ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567
จับรางวัลผู้โชคดี 1 ครั้งในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 และประกาศรายชื่อร้านค้าตัวแทนจำหน่ายผู้โชคดีวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ www.chiataigroup.com
 

 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการคำนวณสิทธิ์เพื่อการชิงโชค

สินค้าปุ๋ยตรากระต่ายและปุ๋ยตราช่อฟ้า ที่ร่วมรายการ
รายการซื้อและบรรทุก ปุ๋ยสูตร 46-0-0, 21-0-0, 0-0-60, 16-20-0, 18-46-0, 15-15-15, 16-16-16, 16-16-8, 16-8-8, 13-13-24, 9-25-25, 15-9-20, 10-10-10, 18-9-18, 20-10-10, 13-13-21, 12-12-17, 8-24-24 13-9-16 และ 25-7-7 สูตรใดสูตรหนึ่งและคำนวณรวมกันทุกสูตร ทุก ๆ 500 ตัน รับ 1 สิทธิ์ (เศษที่ไม่ถึง 500 ตัน จะไม่ถูกนำมาคำนวณสิทธิ์)

 

การคำนวณสิทธิ์ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย
บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์เพื่อการชิงโชคของร้านค้าตัวแทนจำหน่าย จากจำนวนปุ๋ยทั้งหมดที่บรรทุกจากคลังสินค้าปุ๋ย นำมาคิดคำนวณการได้รับสิทธิ์เพื่อการชิงโชค ร่วมรายการได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 ตุลาคม 2567

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสะสมสิทธิ์

  • ร้านค้าที่ได้รับของรางวัลจากการชิงโชค มูลค่ารวมตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
  • การประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการชิงโชค ผ่านทางเว็บไซต์ chiataigroup.com
  • ร้านค้าจะต้องมีหน้าร้านจริง และบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเรียกขอดูเอกสารการจดทะเบียนร้านค้า เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมได้ และในกรณีที่ร้านค้าไม่สามารถแสดงหรือยืนยันตัวตนได้ บริษัทฯ สามารถยกเลิกสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของร้านค้านั้น ๆ ได้
  • คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงรายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.chiataigroup.com และติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนพนักงานปุ๋ยตรากระต่ายและตราช่อฟ้าที่ดูแลท่าน

แบ่งปัน
01 ก.พ. 2567