อโทนิค

ชื่อสามัญ
โมโนไนโตรฟีนอล

ประโยชน์
เป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช มีคุณสมบัติพิเศษในการทำให้พืช ดูดซับธาตุอาหารได้มากขึ้น เพิ่มปริมาณรากฝอย
เพิ่มเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ด ออกดอกดก ขั้วเหนียว
และลดการหลุดร่วงของผลผลิต
ใช้ได้ดีกับทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช

อัตราใช้
10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร