เบสมอร์

ชื่อสามัญ
สารเสริมประสิทธิภาพ

ประโยชน์
ช่วยให้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชกระจายตัวในน้ำ
และยึดติดกับใบพืชได้ดียิ่งขึ้น

อัตราใช้
5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร