18-46-0

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 18%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 46%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 0%
ความชื้นโดยน้ำหนัก : 2.04%

พืชแนะนำ
ใช้ได้กับพืชทุกชนิดทั้ง พืชไร่ ไม้ผล รวมทั้งปาล์มน้ำมันและยางพารา 

แหล่งที่นิยมใช้
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

ลักษณะทางกายภาพ
เม็ดกลม สีน้ำตาลเข้มถึงดำ ใช้กับเครื่องหว่าน หรือเครื่องพ่นปุ๋ยได้ดี
เป็นแม่ปุ๋ยฟอสฟอรัส