0-0-60

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 0%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 0%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 60%
ความชื้นโดยน้ำหนัก : 0.05%

พืชแนะนำ
ใช้ได้กับพืชทุกชนิดทั้งนาข้าว พืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง และเผือก
เพื่อสร้างแป้งเพิ่มน้ำหนักให้ผลผลิต

แหล่งที่นิยมใช้
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

ลักษณะทางกายภาพ
เม็ดสีแดงคล้ายอิฐ เป็นแม่ปุ๋ยโพแทสเซียม