9-25-25

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 9%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 25%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 25%
ความชื้นโดยน้ำหนัก : 1.42%

พืชแนะนำ
นิยมใช้ในพืชสวน และพืชไร่ทุกชนิด เช่น ไม้ผล อ้อย และมันสำปะหลัง
โดยช่วยเรื่องการติดผล ลดปัญหาดอกร่วงง่าย เพิ่มน้ำหนักให้ผลผลิต

แหล่งที่นิยมใช้
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออก

ลักษณะทางกายภาพ
เม็ดสีขาว ใช้กับเครื่องหว่าน หรือเครื่องพ่นปุ๋ยได้ดี