แมคซีแคล

ธาตุอาหาร
แคลเซียม (Ca)
 : 40% แมกนีเซียม (Mg) : 2% ซิลิคอน (Si) : 25% ความชื้นโดยน้ำหนัก : 0.99%
พืชแนะนำ
นิยมใช้กับทุกพืชโดยเฉพาะนาข้าว พืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก
เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืช สร้างเกราะป้องกันโรคและแมลง
ทำให้พืชทนต่อสภาพแล้ง ต้านทานต่อสภาพอากาศหนาว
ใช้แก้ปัญหาดินเปรี้ยวได้

แหล่งที่นิยมใช้
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

ลักษณะทางกายภาพ
เม็ดสีน้ำตาลเข้มถึงดำ ใช้กับเครื่องหว่าน หรือเครื่องพ่นปุ๋ยได้ดี 
ในพืชไร่ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนเพาะปลูก