18-9-18

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 18%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 9%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 18%
ความชื้นโดยน้ำหนัก : 0.54%

พืชแนะนำ
นิยมใช้พืชไร่ และพืชสวน เช่น ไม้ผลทุกชนิด อ้อย มันสำปะหลัง
ปาล์มน้ำมัน และยางพารา
แหล่งที่นิยมใช้
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออก

ลักษณะทางกายภาพ
เม็ดไข่มุกสีชมพูอ่อน ใช้กับเครื่องหว่าน หรือเครื่องพ่นปุ๋ยได้ดี
ในพืชไร่สามารถใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนเพาะปลูก