ฟอสครอป. เค

ชื่อสามัญ
ปุ๋ยเคมี 0-30-20

ประโยชน์
ช่วยให้พืชออกดอก และติดผลดีขึ้น
เพิ่มคุณภาพผลผลิต (สี เนื้อ และขนาด) อยู่ในรูปฟอสไฟต์
เปรียบเสมือนเป็นวัคซีนป้องกันโรคสำหรับพืช
เช่นโรครากเน่า-ลำต้นเน่าในทุเรียน โรคยอดเน่าในสับปะรด เป็นต้น

อัตราใช้
ไม้ผลและผักต่างๆ ใช้อัตรา 30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 15 วัน