สปีดบูม

ชื่อสามัญ
สาหร่ายทะเล + อะมิโน

ประโยชน์
ใช้กระตุ้นการแตกยอด การเปิดตาดอก
และช่วยการฟื้นฟูสภาพต้นหลังเก็บผลผลิต

อัตราใช้
30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร