13-13-24

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 13%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 13%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 24%
ความชื้นโดยน้ำหนัก : 0.06%

พืชแนะนำ
นิยมใช้ในพืชสวน และพืชไร่ทุกชนิด เช่น ไม้ผล อ้อย และมันสำปะหลัง
โดยช่วยเรื่องการติดผล เพิ่มน้ำหนักให้ผลผลิต
 
แหล่งที่นิยมใช้
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออก
และภาคตะวันตก
 
ลักษณะทางกายภาพ
เม็ดไข่มุกสีชมพูอ่อน ใช้กับเครื่องหว่าน หรือเครื่องพ่นปุ๋ยได้ดี