16-20-0

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 16%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 20%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 0%
ความชื้นโดยน้ำหนัก : 0.78%

ปริมาณธาตุอาหารรอง 
แคลเซียม (CaO) : 2%
กำมะถัน (S) : 14%

พืชแนะนำ
นิยมใช้ในนาข้าว ข้าวโพด และพืชไร่ บำรุงราก และช่วยการแตกกอ

แหล่งที่นิยมใช้
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตนาข้าวและข้าวโพด
ลักษณะทางกายภาพอื่นๆ
เม็ดสีเทา ใช้กับเครื่องหว่าน หรือเครื่องพ่นปุ๋ยได้ดี ไม่ชื้นติดเครื่อง 
ในพืชไร่ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนเพาะปลูก