อวาทา

ชื่อสามัญ
อินดอกซาคาร์บ

ประโยชน์
เป็นสารกำจัดแมลงชนิดแทรกซึม กำจัดหนอนห่อใบข้าว หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย และหนอนคืบ
เมื่อหนอนกินแล้วจะเป็นอัมพาต หยุดกินอาหารทันที
หนอนจะตายภายใน 2-3 วัน

อัตราใช้
5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร