16-16-8

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 16%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 16%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 8%
ความชื้นโดยน้ำหนัก : 0.82%

พืชแนะนำ
นิยมใช้ในนาข้าว (นาดินทราย) และพืชไร่ทุกชนิด เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง และอ้อย โดยช่วยสร้างระบบราก และการแตกกอ

แหล่งที่นิยมใช้
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

ลักษณะทางกายภาพอื่นๆ
เม็ดสีเทา ใช้กับเครื่องหว่าน หรือเครื่องพ่นปุ๋ยได้ดี
ในพืชไร่ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนเพาะปลูก