แหล่งกำเนิดอาหารคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์คุณภาพของเจียไต๋จำหน่ายภายใต้ตราสินค้า ดังนี้
เมล็ดพันธุ์ตราเครื่องบิน ซึ่งเหมาะสำหรับเกษตรกรมืออาชีพ โฮมการ์เด้น เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวสำหรับมือสมัครเล่น
ปุ๋ยตรากระต่าย ปุ๋ยตราช่อฟ้า ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชตราเจียไต๋ และผลิตภัณฑ์อารักขาพืชตราช่อฟ้า