อุปกรณ์และเทคโนโลยีการเกษตร

เพราะเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมและปัจจัยด้านการเพาะปลูก ตลอดจนการแข่งขันในตลาดท้องถิ่นและกระแสโลก เจียไต๋จึงมอบโซลูชั่นทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างครบวงจรให้แก่เกษตรกรไทย โดยนำเข้าและจัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การเกษตรจากต่างประเทศ ครอบคลุมทั้งด้าน วิทยาการโรงเรือน ระบบชลประทาน ระบบจ่ายปุ๋ย ระบบปรับอากาศภายในโรงเรือน และอุปกรณ์เพาะปลูกต่าง ๆ เช่น พลาสติกโรงเรือน มุ้งกันแมลง รางตัวยู และรางสปริง พร้อมบริการออกแบบติดตั้งโรงเรือนโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด