เกษตรกรยุคใหม่ปลูกแตงร้านได้ผลผลิต 6 ตันต่อไร่ เก็บขายได้ต่อเนื่อง 25 มีด เป็นเบอร์เอกว่า 80% สิ่งสำคัญ ต้องใส่ใจทุกขั้นตอนการปลูกและหมั่นสำรวจแปลง

       แตงร้าน เป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการปลูกแตงร้านในประเทศนั้น มีแหล่งผลิตกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ในแต่ละปีมีพื้นที่ปลูกมากกว่า 10,000 ไร่ หรือสูงกว่านั้น เพราะแตงร้านเป็นพืชที่ปลูกง่ายให้ผลผลิตไว ใช้เวลาเพียง 35-38 วัน ก็สามารถให้ผลผลิตเก็บขายได้ จึงทำให้สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีและที่สำคัญใช้พื้นที่ปลูกไม่มาก ทั้งนี้ การปลูกแตงร้านไม่ควรปลูกซ้ำที่เดิมเกิน 2 รอบ ทำให้การปลูกจึงต้องหมุนเวียนไปเรื่อยๆ และในช่วงหน้าแล้งสามารถปลูกแตงร้านได้ เพราะใช้น้ำน้อย ช่วยให้เกษตรกรทำเสริมรายได้อีกหนึ่งช่องทาง (สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี, กรมส่งเสริมการเกษตร)

คุณสุพัฒน์ พรมประสิทธิ์ หรือ คุณเบิร์ด

 

       วันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับเกษตรกรรู้จริง มากประสบการณ์ นั้นคือ คุณสุพัฒน์ พรมประสิทธิ์ หรือ คุณเบิร์ด อายุ 33 ปี ชาวอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร คุณเบิร์ดเป็นเกษตรกรยุคใหม่ กล้าคิด กล้าทดลองสิ่งใหม่ๆ สามารถปลูกแตงร้านได้ผลผลิตสูงถึง 6 ตันต่อไร่ และมีการนำระบบน้ำหยดเข้ามาช่วยจัดการแปลงปลูก เพื่อความสะดวกในการให้น้ำ และยังสามารถให้ปุ๋ยไปพร้อมๆกัน ทำให้แตงร้านเจริญเติบโตได้ดี ออกผลผลิตจนสามารถเก็บต่อเนื่อง 25 มีด และเป็นผลแตงทรงกระบอก ทรงสวย เป็นเบอร์เอถึง 80 เปอร์เซ็นต์

 

มองแตงร้านเป็นพืชอายุสั้น

ทำเงินได้เร็ว ตลาดมีความต้องการ

 

       คุณเบิร์ด เล่าให้ฟังว่า พื้นเพของครอบครัวทำการเกษตรมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่ คือ การปลูกพืชไร่ อย่างเช่นมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งในแต่ละปีจะปลูกพืชแบบหมุนเวียนรวมอยู่ด้วย เพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้มีเงินสำหรับใช้จ่ายหมุนเวียนทุกเดือน และแตงร้านเป็นพืชที่คุณเบิร์ดเลือกปลูกในการสร้างรายได้ เพราะใช้เวลาปลูกไม่นานก็สามารถให้ผลผลิตได้ไว 

แตงร้านพืชอายุสั้น ทำเงินได้ไว

 

       “แตงร้านที่ปลูกอยู่ตอนนี้ะเรียกว่าทำเป็นอาชีพหลักเลยก็ได้ครับ โดยปลูกอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ ที่ผมเลือกปลูกแตงร้าน เพราะว่าแตงร้านเป็นพืชอายุสั้น ยิ่งทำผลผลิตออกมาได้คุณภาพ ผลตรง ทรงกระบอก เกรดเอสูง ก็เป็นที่ต้องการของตลาด ขายได้ราคา สร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีครับ"

 

ผลผลิตได้คุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด

 

ใส่ใจให้ความสำคัญการเตรียมแปลง

พร้อมใช้ระบบน้ำหยดเข้ามาช่วย

ช่วยให้ประหยัดต้นทุนและเวลา

 

       การปลูกแตงร้านให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ คุณเบิร์ด บอกว่า ในขั้นตอนแรกของการเตรียมแปลงถือว่ามีความสำคัญมาก โดยจะทำการซึ่งในระหว่างที่ยกร่องแปลง คุณเบิร์ดจะใส่ปุ๋ยรองพื้นด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ โรยให้ทั่วหลังร่องแปลง จากนั้นเดินระบบน้ำหยดพร้อมกับปูพลาสติกดำคลุมแปลงก่อนที่จะหยอดเมล็ดพันธุ์

ใส่ปุ๋ยรองพื้นด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่

 

       สำหรับการหยอดเมล็ดพันธุ์แตงร้าน คุณเบิร์ดจะหยอดหลุมละ 1 เมล็ด โดยไม่ให้เมล็ดฝังลึกลงดินมากจนเกินไป เมื่อหยอดเมล็ดผ่านไปได้ประมาณ 5-6 วัน จะทำการปักค้างและขึงตาข่าย โดยทำเป็นค้างทรงเอ เพราะนอกจากมีความแข็งแรงแล้ว ยังสามารถเก็บผลของแตงร้านได้ง่ายอีกด้วย

หยอดเมล็ดปลูก 1 เมล็ดต่อ 1 หลุม

 

       คุณเบิร์ด ยังย้ำข้อดีของการใช้ระบบน้ำหยดให้ฟังอีกว่า “การที่ผมนำระบบน้ำหยดเข้ามาช่วยในการปลูกแตงร้าน นอกจากประหยัดต้นทุนแล้ว ยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้เยอะ มันสะดวกทุกอย่าง ซึ่งผมทำกันแค่ 2-3 คน ก็สามารถทำทุกอย่างได้ทัน

การวางท่อระบบน้ำหยด

 

ใส่ปุ๋ยบำรุงตรงตามระยะเจริญเติบโต

ช่วยให้ต้นสมบูรณ์ ผลตรง ทรงกระบอก

เก็บขายได้ 25 มีด ผลผลิตสูงถึง 6 ตันต่อไร่

 

       เนื่องจากแตงร้านเป็นพืชอายุสั้นและสามารถให้ผลผลิตได้ไว ดังนั้น การใส่ปุ๋ยในแต่ละช่วงอายุการเจริญเติบโตของแตงร้านจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยหลังจากที่ปลูกแตงร้านลงแปลงได้อายุ 7 วัน คุณเบิร์ดจะบำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 46-0-0 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ละลายในน้ำ 200 ลิตร ให้ทางระบบน้ำหยด วันเว้นเว้น ซึ่งการให้ปุ๋ยในระยะนี้จะช่วยทำให้ต้นมีความแข็งแรง

แตงร้านอายุ 7 วัน ใส่ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 46-0-0 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ละลายน้ำ 200 ลิตร

 

       เมื่อแตงร้านได้อายุ 15 วัน ช่วงนี้แตงร้านจะทอดยอดเลื้อยขึ้นตาข่าย และแตกแขนงจำนวนมาก การบำรุงให้แขนงมีความแข็งแรง คุณเบิร์ดจะใส่ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู ผสม ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 46-0-0 (สัดส่วน 4:1) ในอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ละลายในน้ำ 200 ลิตร ปล่อยให้ทางระบบน้ำหยด ความถี่วันเว้นวัน ซึ่งการใส่ปุ๋ยในระยะนี้ช่วยในเรื่องการแตกแขนง 

แตงร้านอายุ 15 วัน ใส่ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู ผสมกับ

ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 46-0-0 (สัดส่วน 4:1) ในอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ละลายน้ำ 200 ลิตร

 

       ช่วงแตงร้านอายุ  25-28 วัน เป็นระยะที่แตงร้านกำลังออกดอกให้เห็นทั่วต้น คุณเบิร์ดจะใส่ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ละลายน้ำ 200 ลิตร ปล่อยให้ทางระบบน้ำหยดความถี่วันเว้นวัน

แตงร้านอายุ 25-28 วัน ใส่ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ละลายน้ำ 200 ลิตร

 

 

       นอกจากนี้ คุณเบิร์ดยังย้ำความสำคัญให้ฟังว่า “ช่วงที่แตงร้านอายุ 25-28 วัน ระยะนี้ถือว่ามีความสำคัญมาก ผมจะหมั่นลงแปลงและดูแลอย่างใกล้ชิด ถ้าเริ่มเห็นติดดอกเยอะ ผมจะปรับเปลี่ยนการบำรุงมาให้ปุ๋ยเพิ่มมากขึ้น จากที่เคยให้ 5 กิโลกรัมต่อไร่ ปรับเป็น 10 กิโลกรัมต่อไร่ ละลายน้ำ 200 ลิตรเหมือนเดิม ให้ทางระบบน้ำหยด วันเว้นวัน ซึ่งการเพิ่มปุ๋ยในช่วงนี้ จะช่วยให้แตงร้านได้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม ทำให้ดอกไม่ร่วง ดอกติดเยอะ ก็จะช่วยให้แตงร้านมีดอกดกและขั้วเหนียว”  

 

       ช่วงที่แตงร้านอายุประมาณ 38-40 วัน เป็นช่วงที่จะเริ่มให้ผลผลิตได้แล้ว คุณเบิร์ดจะใส่ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ละลายน้ำ 200 ลิตร ให้ผ่านทางระบบน้ำหยดทุกวัน โดยช่วงที่แตงร้านติดผลและให้ผลผลิตแล้วนั้น หากมีการบำรุงที่ดี ต้นแตงร้านได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอตลอดอายุเก็บเกี่ยว จะช่วยให้แตงร้านมีผลผลิตต่อเนื่อง ตัดขายได้ถึง 25 มีด และที่สำคัญเป็นเบอร์เอถึง 80 เปอร์เซ็นต์

แตงร้านอายุ 38-40 วัน ใส่ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ละลายน้ำ 200 ลิตร

 

เคล็ดลับความสำเร็จ

ให้ได้แตงร้านคุณภาพ

ต้องใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต

 

       นอกจากเรื่องของการเตรียมแปลงปลูกให้มีความพร้อม และการใส่ปุ๋ยให้ถูกช่วงอายุของพืชแล้วนั้น คุณเบิร์ด ยังบอกอีกว่า เคล็ดลับความสำเร็จที่สำคัญอีกอย่างนั้นก็คือ การหมั่นเดินสำรวจแปลงทุกวัน จะช่วยทำให้เห็นถึงความผิดปกติของต้นแตงร้าน หากมีปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขก็จะสามารถจัดการได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะในเรื่องของการบำรุงธาตุอาหารให้กับต้นแตงร้าน

คุณเบิร์ดใส่ใจดูแลแตงร้านทุกวัน

 

       คุณเบิร์ด เล่าถึงความประทับใจที่ได้ใช้ปุ๋ยตรากระต่ายให้ฟังว่า “ผมให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ำหยดการเลือกใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพถือว่าสำคัญ เพราะปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู เป็นปุ๋ยที่ละลายง่าย ไม่เหลือกาก ไม่ทำให้สายอุดตัน เมื่อให้ปุ๋ยผ่านไปถึงต้นแตงร้าน พืชสามารถนำธาตุอาหารไปใช้ได้ทันที ช่วยให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรง และออกผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถเก็บได้ถึง 25 มีด ผลผลิตดีเฉลี่ย 6 ตันต่อไร่เลยครับ”

ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู เป็นปุ๋ยที่ละลายง่าย

เลือกใช้ปุ๋ยคุณภาพเข้ามาช่วยในการบำรุง

 

ผลผลิตดี แตงร้านทรงสวย

เบอร์เอ 80 เปอร์เซ็นต์

ตลาดรับซื้อตลอดทั้งปี  

 

       สำหรับการทำตลาดเพื่อขายแตงร้าน คุณเบิร์ด เล่าว่า การปลูกแตงร้านถือเป็นอาชีพที่ทำมาตั้งแต่สมัยคุณแม่ จึงทำให้ในเรื่องของการทำตลาดไม่ใช่ปัญหา และคุณแม่ของคุณเบิร์ดยังเป็นผู้รับซื้อรวบรวมแตงร้านจากเกษตรกรในพื้นที่เพื่อส่งขายอีกด้วย จึงทำให้ผลผลิตที่ปลูกทั้งหมดมีตลาดรองรับ เพียงแต่ผลผลิตที่ได้ต้องทำให้มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ

 

 

การคัดไซซ์แตงร้านแต่ละเกรด เพื่อส่งขาย

 

       การคัดไซซ์แตงร้านเพื่อส่งขายมีอยู่ด้วยกัน 3 เกรด คือ แตงร้านเบอร์เอ ขายอยู่ที่ 10-15 บาทต่อกิโลกรัม เบอร์รอง 4-5 บาทต่อกิโลกรัม และเบอร์ข้อ 2-3 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งคุณเบิร์ด บอกว่า ตั้งแต่ปลูกแตงร้านมา ส่วนใหญ่แตงร้านที่ได้จะเป็นผลผลิตที่สวยเป็นเบอร์เอมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์

แตงร้าน ผลตรง ทรงสวย เป็นเบอร์เอ 80 เปอร์เซ็นต์

 

       จากความสำเร็จนี้เอง คุณเบิร์ดมีความภูมิใจเป็นอย่างมากในการผลิตแตงร้านที่ได้คุณภาพ เพราะไม่เพียงได้ผลผลิตส่งขายได้มากกว่า 6 ตันต่อไร่ แต่ยังได้เป็นผลตรง ทรงกระบอก ผิวสวย ผลผลิตเป็นเบอร์เอถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ที่สามารถตัดขายได้ถึง 25 มีด สิ่งที่ทำให้ได้ผลผลิตดีและมีคุณภาพเช่นนี้ คุณเบิร์ดย้ำว่า การใส่ใจในเรื่องเตรียมแปลง การใส่ปุ๋ยที่มีคุณภาพต้องตรงตามความต้องการของพืชในแต่ระยะ จึงเป็นเคล็ดลับความสำเร็จแบบฉบับของคุณเบิร์ดนั่นเอง

สามารถติดตามสาระเกษตรน่ารู้ ได้ที่   

คลิก “เทคนิคบำรุง “แตงร้าน” พืชอายุสั้นทำเงินไว เก็บขายกำไรงาม"

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ข้อมูลสินค้า และข่าวสารจากปุ๋ยตรากระต่าย เพิ่มเติมได้ที่   

Facebook: www.facebook.com/puitrakratai/   

YouTube: www.youtube.com/c/Puitrakratai   

TikTokhttps://www.tiktok.com/@puitrakratai   

ข้อมูลสินค้าปุ๋ยตรากระต่ายhttps://www.chiataigroup.com/business/fertilizer/Puitrakratai-Fruits-Vegetables