เทคนิคบำรุง “แตงร้าน” พืชอายุสั้นทำเงินไว เก็บขายกำไรงาม

       แตงร้านเป็นพืชล้มลุกที่จัดอยู่ในพืชตระกูลเดียวกับแตงโม ฟักทอง และมะระ เป็นพืชเถาเลื้อย ที่ให้ผลผลิตไว ถ้ามีการจัดการแปลงได้ดี และมีการบำรุงตามระยะการเจริญเติบโตอย่างเพียงพอ ก็สามารถเก็บผลผลิตต่อเนื่องได้นาน

 

ขั้นตอนการปลูกและการบำรุง”แตงร้าน” อย่างมืออาชีพ 

 

       แตงร้านจะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ระหว่าง 5.5-6.5 สำหรับการปลูกจะเริ่มด้วยการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเพื่อทำการปรับปรุงดิน ช่วยให้ดินอุ้มน้ำได้ดี และเป็นการช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในดิน ในปริมาณ 500-1,000 กิโลรัมต่อไร่
 
       ในการเตรียมแปลงปลูกแตงร้าน จะเริ่มจากไถพรวนดินและทำการตากดินไว้ประมาณ 7-10 วัน เพื่อกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชในดิน จากนั้นแนะนำให้ทำการขึ้นร่องแปลงปลูก ขนาดความกว้างของร่องประมาณ 1-1.2 เมตร ความยาวตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยจะเว้นระยะห่างระหว่างร่องประมาณ 1 เมตร และเว้นระยะการปลูกระหว่างต้นประมาณ 60-80 เซนติเมตร จากนั้นทำการใส่ปุ๋ยรองพื้น ด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-15-15 ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต่อไร่ และทำการย้ายต้นกล้าลงปลูก หรือสามารถใช้วิธีหยอดเมล็ดพันธุ์ในหลุมปลูกได้เลย

ขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูกแตงร้าน

 

การบำรุงธาตุอาหารแตงร้าน 

ให้ผลตรง ทรงกระบอก เก็บผลผลิตได้หลายมีด 

 

       การบำรุงครั้งที่ 1 เมื่อแตงร้านอายุ 7-10วัน แนะนำใส่ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 25-7-7 บลู อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อให้แตงร้านต้นเล็กสมบูรณ์ แข็งแรง โตไว 

การบำรุงแตงร้านหลังหยอดเมล็ดพันธุ์หรือย้ายกล้าลงปลูก 

 

       ในระยะทอดยอด แตงร้านอายุ 11-27 วัน แนะนำใส่ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู อัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อช่วยให้แตงร้านทอดยอดได้ดี เดินยอดไว ใบใหญ่มีความสมบูรณ์   

 

       เมื่อเข้าสู่ระยะติดดอกและขยายผล (อายุ 28-38 วัน) จะเป็นช่วงสำคัญ ที่ต้องบำรุงต้นให้สมบูรณ์ เพื่อจะได้ออกดอกดี และบำรุงผลแตงร้านให้ได้น้ำหนัก และทรงสวย แนะนำบำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 13-13-24 หรือปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-9-20 อัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ 

 

       หลังเก็บผลผลิตมีดที่ 1 หรือ มีดที่ 2 แนะนำบำรุงโดยใช้ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 13-13-24 หรือปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-9-20 อัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ ทุกๆ5-7วัน เพื่อบำรุงให้แตงร้านมีผลผลิตต่อเนื่อง ตัดขายได้หลายมีด 

การบำรุงธาตุอาหารแตงร้านตามระยะการเจริญเติบโต 

 

       แตงร้านเป็นพืชที่ได้รับความสนใจและเป็นทางเลือกที่ดีให้กับเกษตรกร ไม่ว่าจะปลูกเป็นพืชหลักหรือพืชเสริม ก็สามารถสร้างรายได้ที่ดี ด้วยจุดเด่นที่เป็นพืชอายุสั้น เก็บผลผลิตได้ไว และเก็บต่อเนื่องหลายมีด และถ้าอยากให้แตงร้านมีผลผลิตที่สมบูรณ์ ผลตรง ทรงสวย ได้เบอร์เอ ต้องบำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย ปุ๋ยอันดับ 1 ในใจเกษตรกรรู้จริง ชัวร์ เด๊ะเด๊ะ สมหวังเป๊ะ เป๊ะ  

สามารถติดตามสาระเกษตรน่ารู้ ได้ที่   

คลิก “เกษตรกรยุคใหม่ปลูกแตงร้านได้ผลผลิต 6 ตันต่อไร่ เก็บขายได้ต่อเนื่อง 25 มีด เป็นเบอร์เอกว่า 80% สิ่งสำคัญต้องใส่ใจทุกขั้นตอนการปลูกและหมั่นสำรวจแปลง"

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ข้อมูลสินค้า และข่าวสารจากปุ๋ยตรากระต่าย เพิ่มเติมได้ที่   

Facebook: www.facebook.com/puitrakratai/   

YouTube: www.youtube.com/c/Puitrakratai   

TikTokhttps://www.tiktok.com/@puitrakratai   

ข้อมูลสินค้าปุ๋ยตรากระต่ายhttps://www.chiataigroup.com/business/fertilizer/Puitrakratai-Fruits-Vegetables