นิวฟอส ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันพืชแข็งแรง เพื่อผลผลิตที่ดี

       การปลูกพืชในปัจจุบันนี้เรียกได้ว่ายากกว่าเมื่อก่อนมาก เนื่องจากสภาพอากาศที่มีความแปรปรวนเดี๋ยวอยู่ๆ ฝนตก เดี๋ยวอยู่ๆ อากาศร้อน หากพืชที่ปลูกไม่มีความแข็งแรง ขาดการบำรุงที่ดีพอก็ง่ายต่อการเกิดโรค และหากปล่อยให้พืชที่ปลูกเกิดโรคแล้วค่อยหายากมารักษาบางครั้งก็ไม่ทันกาล ทำให้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตที่จะออกมาได้  

 

       วันนี้เจียไต๋ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่พืช “นิวฟอส (กรดฟอสโฟนิก เอซิด) ผลิตภัณฑ์ที่จัดอยู่ในกลุ่ม สารป้องกันกำจัดโรคพืช มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน และคอยทำลายเชื้อโรคที่จะเข้ามาทำลายพืช  

       สามารถเคลื่อนย้ายได้ทางท่อน้ำ ท่ออาหาร ไปยังทุกส่วนของต้นพืช เช่น หากพ่นทางใบสามารถเคลื่อนย้ายจากยอดลงสู่ราก ไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของพืชได้อย่างทั่วถึง สามารถใช้กับพืชได้ทุกประเภท 

       อาทิ ในทุเรียน ใช้นิวฟอส อัตรา 300 ซีซีต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และรักษาเช่น โรคผลเน่า โรคใบไหม้ โรคใบติด นิวฟอส สามารถใช้พ่นหรือทาแผลเพื่อรักษาโรครากเน่า ลำต้นเน่า ที่เกิดจากเชื้อไฟทอธอร่า หรือหากอาการของโรครุนแรง สามารถรักษาโดยการฝังเข็มเข้าที่ต้น  

       นอกจากนี้ นิวฟอส ยังสามารถใช้ฉีดพ่นในข้าวเพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง ป้องกันโรคแล้ว หลังจากฉีดพ่นนิวฟอส 14 วัน จะทำปฏิกิริยาแตกตัวเป็นธาตุโพแทสเซียม ที่ช่วยบำรุงรวงข้าวให้ใหญ่ ช่วยเพิ่มน้ำหนัก ให้เมล็ดข้าว อีกด้วย  

แนะนำใช้นิวฟอส อัตรา 80 ซีซีต่อไร่ ผสมน้ำ 60-80 ลิตร ฉีดพ่นในข้าว 3 ครั้ง  

 

       ครั้งที่ 1 ระยะสร้างรวงอ่อน (ข้าวพันธุ์เบา อายุประมาณ 30-35 วัน / ข้าวพันธุ์หนัก อายุประมาณ 60-65 วัน) 

       ครั้งที่ 2 ระยะกัดหางปลาทู (ข้าวพันธุ์เบา อายุประมาณ 36-40 วัน / ข้าวพันธุ์หนัก อายุประมาณ 65-75 วัน) 

       ครั้งที่ 3 ระยะน้ำนม (ข้าวพันธุ์เบา อายุประมาณ 50-60 วัน / ข้าวพันธุ์หนัก อายุประมาณ 95-100 วัน) 

 

เพื่อสร้างภูมิคุ้กันให้ต้นข้าวแข็งแรง ป้องกันโรค และบำรุงข้าวให้รวงใหญ่ เมล็ดได้น้ำหนัก  

       นิวฟอส กรดฟอสโฟนิก เอซิด วัคซีนพืช จำเป็นต้องใช้เสริมภูมิคุ้มกันพืชแข็งแรง เพื่อผลผลิตที่ดี  

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ข้อมูลสินค้า และข่าวสารจากอารักขาพืชเจียไต๋ เพิ่มเติมได้ที่ 

Facebook : www.facebook.com/ChiataiPlantprotection  

YouTube : www.youtube.com/@Chiataiplantprotection  

ข้อมูลสินค้าอารักขาพืช : www.chiataigroup.com/business/plant-protection/FoliarFertilizerAndHormone