ปลูกแตงโม ให้ลูกใหญ่ เกรดเอ เนื้อแน่น เก็บขายได้ทุกลูก

       แตงโม เป็นพืชที่เกษตรกรให้ความนิยมปลูก เนื่องจากใช้เวลาปลูกสั้นเพียง 60-65 วัน ทำเงินไว สามารถปลูกหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี จึงสร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะหากได้ผลผลิตเกรดเอสูง ปัจจุบันพื้นที่เพาะปลูกแตงโมทั่วประเทศมีประมาณ 54,677 ไร่ สามารถสร้างผลผลิตมากถึง 145,613.564 ตัน (ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร ข้อมูล ณ วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) เพื่อให้ได้แตงโมเกรดเอ ขายได้ราคาดี มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ เกษตรกรควรให้ความสำคัญกับการคัดเลือก
สายพันธุ์ การเตรียมแปลงปลูก และที่ขาดไม่ได้คือการบำรุงธาตุอาหารให้เหมาะสมในแต่ละระยะการเจริญเติบโตของแตงโม

 

สายพันธุ์แตงโมยอดนิยมที่ตลาดต้องการ

 

 

เลือกสายพันธุ์แตงโมให้ถูกใจผู้บริโภค เนื้อต้องแน่นกรอบ สีแดงน่ารับประทาน รสชาติหวานอร่อย รวมถึงลูกใหญ่ เกรดเอ จึงเป็นที่ต้องการของตลาด ขายได้ราคาดี

 

       “สายพันธุ์ซอนญ่า พลัส” จะมีเนื้อสีแดงสดใส รสชาติหวานชื่นใจ เนื้อกรอบ เนื้อเยอะ ทนขนส่ง สามารถปลูกได้ทุกภาคในประเทศ เป็นที่ต้องการของตลาด

 

       “สายพันธุ์เมญ่า” เนื้อสัมผัสจะเป็นเนื้อละเอียด รสหวานละมุน ลูกใหญ่ ผลผลิตสูง ผลทรงหมอน เป็นสายพันธุ์ที่ทนฝน เหมาะสำหรับพื้นที่ทางภาคใต้ รวมถึงพื้นที่อื่นๆในประเทศ สามารถไว้ลูกข้อใกล้ได้โดยที่ไส้ไม่แตก

 

       “สายพันธุ์ทัมอัพ” ลักษณะทรงกลม คล้ายแตงโมญี่ปุ่น ผลสีเขียวเข้มจนเกือบดํา เนื้อแน่นกรอบ รสชาติหวานอร่อย และมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ ปลูกได้ทั่วประเทศ

 

ขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูกแตงโม เพื่อให้ได้ง่ายต่อการจัดการ เพิ่มความสมบูรณ์ให้ต้นแตงโมหลังย้ายกล้าลงปลูก

 

 

การเตรียมแปลงปลูกแตงโม พร้อมยกร่อง

 

  1. ทำการไถดะ และตากดินเพื่อฆ่าเชื้อโรคประมาณ 7-10 วัน จากนั้นทำการย่อยดินให้ละเอียดโดยใช้โรตารี่

  2. ทำการยกร่องสูงจากพื้นราบประมาณ 30 เซนติเมตร และมีความกว้างประมาณ 1–1.20 เมตร

  3. รองพื้นเพิ่มธาตุอาหารด้วยปุ๋ยคอก อัตรา 1 ตันต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่

  4. วางสายนํ้าหยดตามความยาวแปลง และทำการทดสอบระบบน้ำอนคลุมพลาสติก ที่เจาะหลุมเว้นระยะปลูก 30-50 เซนติเมตรต่อต้น

 

 

เคล็ดลับปลูกแตงโมลูกใหญ่ ทรงสวย เกรดเอ แบบมืออาชีพ

การจัดเถาแตงโมให้เป็นระเบียบ ไม่ซ้อนทับกัน เพื่อง่ายต่อการไว้ดอกและง่ายต่อการดูแลผลผลิต

 

 

       - การจัดเถา เถาแตงโมจะเลื้อยและแตกแขนงทับกัน ทำให้การผสมเกสรของแมลงไม่ทั่วถึง และไม่ได้ผลผลิตตามข้อดอกที่ต้องการไว้ลูก ดังนั้นเกษตรกรจึงควรไว้เถาแตงโม
โดยจะไว้ข้างละ2 เถา และทำการจัดเถาให้เป็นระเบียบเพื่อง่ายต่อการไว้ดอกเพื่อผสมเกสรตามข้อดอกที่ต้องการและง่ายต่อการดูแลผลผลิต

                                                        การผสมเกษรดอกเพื่อช่วยให้แตงโมติดผลดี      

                                                        แนะนำไว้ผลแตงโม 2 ผล ต่อต้น เพื่อให้ได้ทรงผลที่สม่ำเสมอ ลูกใหญ่ น้ำหนักดี

 

 

      - การผสมดอก หรือ “การต่อดอก” คือการผสมเกสรดอกตามข้อดอกที่ต้องการ ช่วยให้แตงโมติดผลแน่นอน ลูกใหญ่ ขนาดผลสม่ำเสมอ เกรดเอสูง ที่สำคัญสามารถกำหนดวันเก็บเกี่ยวได้พร้อมกันทั้งแปลง โดยมีขั้นตอนดังนี้

 
          1. เถาแตงโมที่ทำการจัดไว้ในแต่ละเถา ให้ทำการเด็ดดอกตัวเมียดอกแรกทิ้ง เลือกดอกตัวเมียดอกที่สองหรือดอกที่สาม หากนับข้อดอกทั้งหมดจะอยู่ที่ข้อที่ 13 หรือ
ข้อที่
15 ขึ้นไป ในการผสมดอก

         
          2. เด็ดดอกตัวผู้ที่กําลังบานสมบูรณ์ ทำการเด็ดกลีบดอกออกให้หมด ทำการแต้มเกสรดอกตัวผู้บนเกสรดอกตัวเมียให้ทั่วกัน ทั้งดอก


          3. เวลาที่เหมาะสมในการผสมเกสรแบบดอกสดด้วยมือ คือช่วงเวลา 6.00-10.00 น.

       - การไว้ผลแตงโม แนะนำให้ไว้ไม่เกินต้นละ 2 ลูก ให้คัดเลือกเฉพาะลูกที่สมบูรณ์ที่สุดไว้ ต้นจะสามารถเลี้ยงลูกได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้แตงโมเกรดเอ ลูกใหญ่ นํ้าหนักดี

ผลสม่ำเสมอ รสชาติหวานอร่อย ตลาดต้องการ

 

 

ขั้นตอนการบำรุง "แตงโม" ให้ได้เกรดเอ ลูกใหญ่ น้ำหนักดี มีคุณภาพ

การบำรุงแตงโมตามระยะการเจริญการเติบโต

 

 

       - ระยะแตงโมต้นเล็ก (อายุ 7-15 วัน หลังย้ายปลูก) แนะนำใส่ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู อัตรา 20-25 กิโลกรัม/ไร่ (ใส่ทางดิน) เพื่อบำรุงต้นให้แข็งแรง ทำให้รากสามารถหาอาหารได้ต่อเนื่อง นำไปเลี้ยงแขนงและยอดให้เจริญเติบโตเต็มที่

 

       - ระยะทอดยอด (อายุ 15-20 วัน) แนะนำใส่ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 46-0-0 อัตรา 1 กิโลกรัม ร่วมกับปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-9-20 อัตรา 4 กิโลกรัม ต่อน้ำ 100 ลิตร/ไร่ ประยุกต์ให้ผ่านระบบน้ำหยด โดยให้ปุ๋ยวันเว้นวัน จำนวน 3 ครั้ง ช่วยให้ต้นเจริญเติบโตเร็ว เถาสมบูรณ์ เดินยอดดี

 

       - ระยะติดดอก-ผลเล็ก (อายุ 25-30 วัน) แนะนำใส่ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู อัตรา 4-5 กิโลกรัม ต่อนํ้า 100 ลิตร/ไร่ ประยุกต์ให้ทางระบบน้ำหยด โดยให้ปุ๋ยวันเว้นวัน จำนวน 3 ครั้ง ช่วยให้ดอกสมบูรณ์ ต้นแข็งแรง พร้อมผสมเกสร และติดผลได้ดี นอกจากนี้ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 บลู ยังสามารถช่วยบำรุงแตงโมผลเล็กได้ดีอีกด้วย

 

       - ระยะขยายผล สร้างเนื้อ (อายุ 35-55 วัน) แนะนำใส่ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 13-13-24 อัตรา 4-5 กิโลกรัม ต่อนํ้า 100 ลิตร/ไร่ ประยุกต์ให้ทางระบบน้ำหยด ให้ปุ๋ยวันเว้นวัน ต่อเนื่อง 11 ครั้ง  ช่วยบำรุงขยายผล สร้างเนื้อ เพิ่มน้ำหนัก ให้แตงโมลูกใหญ่ เกรดเอ และเพิ่มรสชาติความหวานอร่อย

 

       แตงโมเป็นพืชที่ชอบความชื้น แต่ไม่แฉะและน้ำขัง การปลูกต้องให้น้ำทุกวัน แต่ก่อนทำการเก็บผลผลิต 7 วัน จะทำการงดการให้ปุ๋ย และก่อนทำการเก็บผลผลิต3 วัน จะงดการให้น้ำ เพื่อช่วยให้แตงโมรสชาติดี ความหวานอร่อยเพิ่มขึ้น เนื้อแน่นและสีแดงสวย และยังช่วยให้เปลือกเหนียวขึ้น ทนการขนส่งด้วยครับ

 

       แตงโมจัดเป็นพืชอีกชนิดที่สามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับเกษตรกร เนื่องจากระยะการเพาะปลูกสั้น ใช้น้ำน้อย และปลูกได้หลายพื้นที่ทั่วประเทศ เพียงแต่ต้องเลือกสายพันธุ์ที่ถูกใจผู้บริโภคและเป็นที่ต้องการของตลาด และที่สำคัญคือการบำรุงดูแลตามระยะการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้แตงโมคุณภาพ ลูกใหญ่ เกรดเอ ตามที่ตลาดต้องการ

 

 

 

สามารถติดตามสาระเกษตรน่ารู้ ได้ที่ 

คลิก สูตรเด็ดเกร็ดเกษตรจากปุ๋ยตรากระต่าย “แกะรอยไร่แตงโม ใช้น้ำน้อย ทำเงินไว คุณภาพดีที่ตลาดต้องการ”

คลิก ล้วงลูก...สูตรสำเร็จปลูกแตงโมพันธุ์แกร่งฉบับมืออาชีพ

 

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ข้อมูลสินค้า และข่าวสารจากปุ๋ยตรากระต่าย เพิ่มเติมได้ที่

Facebook: www.facebook.com/puitrakratai/

Youtube: www.youtube.com/c/Puitrakratai

 

ข้อมูลสินค้าปุ๋ยตรากระต่าย
ปุ๋ยสำหรับไม้ผล: www.chiataigroup.com/business/fertilizer/Puitrakratai-Fruits-Vegetables

ปุ๋ยสำหรับพืชไร่: www.chiataigroup.com/business/fertilizer/Puitrakratai-Rice-Fields