เจียไต๋ขึ้นแท่นองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย เป็นปีที่ 2 พร้อมคว้ารางวัล Digital Transformation จากเวที HR Asia 2023

กรุงเทพฯ 27 กันยายน 2566 – เจียไต๋ย้ำความสำเร็จอีกครั้งกับความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนายประวินทร์ คุโรวาท ประธานบริหารด้านการเงินและบริหารกลาง และนายบุรินทร์ ปิยทัศนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยทีมงานบริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย รับมอบ 2 รางวัลใหญ่ องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชียประจำปี 2566 (HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023) ซึ่งเจียไต๋ได้รับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน พร้อมด้วยรางวัล Digital Transformation จากเวทีระดับสากล HR Asia จัดโดยนิตยสารเอชอาร์ เอเชีย ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ไอคอนสยาม

 

ด้วยวิสัยทัศน์ว่า “พนักงานคือรากฐานของความสำเร็จ” เจียไต๋จึงมุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงด้านชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ทั้งในแง่มุมของการทำงานและแง่มุมของการใช้ชีวิตประจำวัน เมื่อพนักงานมีความสุข มีความสมดุลในชีวิต ก็จะสามารถส่งมอบผลงานที่มีประสิทธิภาพได้ โดยเจียไต๋ได้พัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องในแง่มุมต่างๆ เช่น การหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรผ่านค่านิยมทั้ง 4 ด้าน อาทิ ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความคิดสร้างสรรค์ (Innovation) ความร่วมมือร่วมใจ (Partnership) และการมีแรงบันดาลใจเสมอ (Passion) พร้อมปลูกฝังแนวคิดการทำงานแบบเจียไต๋แมน เพื่อให้พนักงานทำงานร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพ มีเป้าหมายเดียวกัน และเข้าใจในทิศทางการพัฒนาขององค์กรร่วมกัน

 

ในแง่ของการส่งเสริมด้านความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมในที่ทำงาน เจียไต๋มุ่งสร้างความเป็นหนึ่งเดียว เป็นพื้นที่แห่งโอกาสให้กับพนักงานทุกคน นอกจากนี้ เจียไต๋ยังส่งเสริมการสร้างสุขภาพกายและใจที่ดีผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานผ่อนคลายและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ได้ อาทิ โครงการ Chia Tai Care of Your Mind เพื่อดูแลสุขภาพใจของพนักงาน รวมถึงการนวดผ่อนคลายโดยผู้พิการทางสายตา และคลาสออกกำลังกายพร้อมเทรนเนอร์เพื่อสุขภาพกายที่แข็งแรง

 

สำหรับอีกหนึ่งรางวัล Digital Transformation เจียไต๋ดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรมานานกว่าศตวรรษ ได้ปรับตัวและเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยเล็งเห็นความสำคัญของดิจิทัลกับการเติบโตของธุรกิจ และสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล ดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทต่อรูปแบบการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการปรับระบบการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างครบวงจร รวมถึงการนำระบบและโปรแกรมต่างๆ มาพัฒนาการทำงาน เช่น Oracle HCM ที่พนักงานในแต่ละสำนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้อย่างรวดเร็วผ่านทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Digital Pay Slips Service, Digital Absence Management เป็นต้น และในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พนักงานสามารถบันทึกและอัปเดตข้อมูล Key Performance Indicator (KPIs) ของตนเอง รวมถึงสามารถเข้าถึงหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ที่พนักงานทุกคนสามารถพัฒนาทักษะและศักยภาพของตนเองได้อย่างสม่ำเสมอผ่านคลาสอบรมทางออนไลน์ นอกจากนี้ ยังได้นำแอปพลิเคชัน CT Connect มาใช้ในการสื่อสารภายในองค์กรระหว่างพนักงาน เพื่อให้ทุกคนที่ประจำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ สามารถติดต่อกันได้สะดวกและรวดเร็ว

 

ทั้ง 2 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เป็นสิ่งสะท้อนพันธกิจของเจียไต๋ ที่ไม่เพียงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโต แต่ยังให้ความสำคัญกับพนักงาน ผู้ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนวงการเกษตรไทยให้ก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อมๆ กับองค์กร ผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเจียไต๋ มาร่วมเป็นเจียไต๋แมนขับเคลื่อนวงการเกษตรไทยไปพร้อมกันได้ที่ www.chiataigroup.com/joinus

แบ่งปัน
27 ก.ย. 2566