โอกาสดีๆ เริ่มต้นที่เจียไต๋

icon

โอกาสที่จะได้เปิดประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย...

icon

โอกาสที่จะได้พบกับความท้าทายใหม่ๆ ในการทำงานและการก้าวหน้าที่ไม่สิ้นสุด...

icon

โอกาสที่เราจะได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน...

มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญของเจียไต๋
ในการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนของสังคม

โอกาสดีๆ เริ่มต้นที่เจียไต๋

icon

โอกาสที่จะได้เปิดประสบการณ์การทำงาน
ที่หลากหลาย...

icon

โอกาสที่จะได้พบกับความท้าทายใหม่ๆ
ในการทำงาน
และการก้าวหน้าที่ไม่สิ้นสุด...

icon

โอกาสที่เราจะได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน...

มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญของเจียไต๋
ในการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนของสังคม

happy-work-place

บรรยากาศความสุขในการทำงาน ที่เอื้อต่อการสร้างความสมดุลในชีวิต

Happy Body & Mind: ที่เจียไต๋ เราส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ผ่านกิจกรรมที่ออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นอย่างเหมาะสมและอุปกรณ์ที่ทันสมัย อาทิ

 • ห้องฟิตเนส
 • สนามกอล์ฟจำลอง
 • ห้องสมุด
 • โปรแกรมออกกำลังกายโดยเทรนเนอร์
 • คลาส Yoga, Zumba, Body Combat
 • Board Game

Happy Living: ที่เจียไต๋ เราสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมและพื้นที่ในการทำงานให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างผ่อนคลายและมีความสุข อาทิ CO-Working Space, ห้องประชุม, ห้องคุยโทรศัพท์ รวมไปถึงกิจกรรมภายในต่างๆ ที่ช่วยสานสัมพันธ์ให้คนในองค์กรได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น อาทิ งานฉลองปีใหม่, กิจกรรมกีฬาสี, กิจกรรมในเทศกาล

Happy Team Work: ที่เจียไต๋ เราส่งเสริมวัฒนธรรมของการทำงานเป็นทีม พนักงานจากแต่ละส่วนงานมีส่วนร่วมและทำงานร่วมกันได้แบบ “One Chia Tai” เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ พัฒนา ได้แสดงศักยภาพและความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

happy-work-place

เปิดโอกาสในการพัฒนา มุ่งมั่นเสริมศักยภาพพนักงานตลอดการทำงาน

ที่เจียไต๋ เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเป็นลำดับต้นๆ ที่นี่เราจัดให้มีการเสริมสร้างทักษะ ความชำนาญในการทำงาน สร้างทัศนคติเชิงบวก ในการทำงาน ตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมในองค์กรให้ทุกคนในเจียไต๋ยึดมั่น และปฏิบัติร่วมกัน ผ่านคอร์สฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ อาทิ

 • Leadership Training Program
 • Team Building Activities
 • Coaching Program
good-benefits

ใส่ใจดูแลแบบคนในครอบครัว สร้างความสุขทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว

เจียไต๋มีนโยบายดูแลพนักงานทุกคนของเราให้มีความสุข ทั้งด้านสุขภาพ ครอบครัว และสังคม พร้อมด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ดังนี้

 • การันตีโบนัส 2 เดือน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ
 • เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรมของบุคคลในครอบครัว

Happy Workplace

happy-work

บรรยากาศความสุขในการทำงานที่เอื้อต่อการสร้างความสมดุลในชีวิต

Happy Body & Mind: ที่เจียไต๋ เราส่งเสริมสุขภาพที่ดี ให้กับพนักงานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ผ่านกิจกรรมที่ ออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นอย่างเหมาะสมและ อุปกรณ์ที่ทันสมัย อาทิ

 • ห้องฟิตเนส
 • สนามกอล์ฟจำลอง
 • ห้องสมุด
 • โปรแกรมออกกำลังกายโดยเทรนเนอร์
 • คลาส Yoga, Zumba, Body Combat
 • Board Game

Happy Living: ที่เจียไต๋ เราสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมและพื้นที่ในการทำงานให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างผ่อนคลายและมีความสุข อาทิ CO-Working Space, ห้องประชุม, ห้องคุยโทรศัพท์ รวมไปถึงกิจกรรมภายในต่างๆ ที่ช่วยสานสัมพันธ์ให้คนในองค์กรได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น อาทิ งานฉลองปีใหม่, กิจกรรมกีฬาสี, กิจกรรมในเทศกาล

Happy Team Work: ที่เจียไต๋ เราส่งเสริมวัฒนธรรมของการทำงานเป็นทีม พนักงานจากแต่ละส่วนงานมีส่วนร่วมและทำงานร่วมกันได้แบบ “One Chia Tai” เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ พัฒนา ได้แสดงศักยภาพและความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

people

เปิดโอกาสในการพัฒนา มุ่งมั่นเสริมศักยภาพพนักงานตลอดการทำงาน

ที่เจียไต๋ เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเป็นลำดับต้นๆ ที่นี่เราจัดให้มีการเสริมสร้างทักษะ ความชำนาญในการทำงาน สร้างทัศนคติเชิงบวก ในการทำงาน ตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมในองค์กรให้ทุกคนในเจียไต๋ยึดมั่น และปฏิบัติร่วมกัน ผ่านคอร์สฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ อาทิ

 • Leadership Training Program
 • Team Building Activities
 • Coaching Program
good

ใส่ใจดูแลแบบคนในครอบครัว สร้างความสุขทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว

เจียไต๋มีนโยบายดูแลพนักงานทุกคนของเราให้มีความสุข ทั้งด้านสุขภาพ ครอบครัว และสังคม พร้อมด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ดังนี้

 • การันตีโบนัส 2 เดือน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ
 • เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรมของบุคคลในครอบครัว

ชมวิดีโอเพื่อรู้จักเจียไต๋มากขึ้น

คลิกชมวิดีโอเพิ่มเติม ที่นี่