เจียไต๋ฟาร์ม

เจียไต๋ฟาร์ม

เจียไต๋ฟาร์ม อีกหนึ่งความมุ่งมั่นเพื่อต่อยอดธุรกิจปลายน้ำของการเกษตร ด้วยการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าการเกษตรภายใต้แบรนด์ "เจียไต๋ฟาร์ม" เพื่อจัดจำหน่ายผลิตผลสดใหม่มีคุณภาพและปลอดภัยส่งตรงถึงผู้บริโภค ทั้งในรูปแบบร้านค้า ร้านอาหารแนวไลฟ์สไตล์ทันสมัยที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มที่มีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐานจากเจียไต๋

นอกจากนั้นยังสามารถเลือกสรรผักผลไม้สดใหม่ ปลอดภัยจากเจียไต๋ฟาร์มผ่านช่องทางออนไลน์ และซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ