รู้จักเจียไต๋

เจียไต๋ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2464 บนถนนทรงสวัสดิ์ ย่านเยาวราช ปัจจุบัน เป็นหนึ่งในบริษัทเกษตรครบวงจรชั้นนำ โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปสู่ปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่เมล็ดพันธุ์คุณภาพ ปุ๋ย ผลิตภัณท์อารักขาพืช อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการเพาะปลูก ไปจนถึงการส่งมอบผลผลิตที่สดใหม่ ปลอดภัย และมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของบริษัทในการเป็นผู้นำนวัตกรรมการเกษตร ที่ส่งมอบความยั่งยืนด้านอาหาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกภาคส่วน ภายในปี 2568

เจียไต๋ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงานมาโดยตลอด โดยมีค่านิยมองค์กร 4 ประการนั่นคือ การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) คิดค้นพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ (Innovation) มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท (Passion) เพื่อยืนหยัดเคียงข้างลูกค้าทุกภาคส่วน (Partnership) เพื่อก้าวไปสู่ปีที่ 100 อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ปัจจุบันเจียไต๋มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท และมีบริษัทสาขาอีก 7 แห่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคเอเชียและอเมริกา โดยมีพนักงานกว่า 1,300 คน

Brothers

เจี่ย เอ็กชอ และเจี่ย จิ้นเฮี้ยง
หรือในชื่อไทย ชนม์เจริญ เจียรวนนท์

line

สองพี่น้องผู้ก่อตั้งห้าง "เจียไต้จึง" และวางรากฐานแห่งความมั่นคงและแข็งแกร่งให้กับเจียไต๋โดยมีหลักยึดมั่นสืบทอดกันมาคือ "คุณธรรม และความซื่อสัตย์"

เส้นทางสู่ความยั่งยืนของเจียไต๋

icon
2462
สองพี่น้องสกุลเจี่ยเริ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์โดยวางขายบนร้านแผงลอยเล็กๆ บนถนนทรงวาด
icon
2464
กำเนิดเจียไต๋

ห้าง "เจียไต้จึง" ถือกำเนิดขึ้น ณ อาคารพาณิชย์สองชั้น เลขที่ 102 ถนนทรงสวัสดิ์ ย่านทรงวาด ถือเป็นจุดกำเนิดของเจียไต๋ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ในปัจจุบัน

icon
2493
เริ่มจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ภายใต้ชื่อยี่ห้อ "ตราเรือบิน" เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้น

สองพี่น้องสกุลเจี่ยถือเรื่อง "การรักษาคุณภาพ" เป็นสำคัญ โดยริเริ่มการบรรจุเมล็ดพันธุ์ลงบนซองกระดาษปิดผนึกแน่นหนา พร้อมระบุวันหมดอายุเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพ โดยนำรูปเครื่องบินที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้นมาเป็นเครื่องหมายการค้า ภายใต้ชื่อยี่ห้อ "ตราเรือบิน" บ่งบอกว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์เจียไต๋ เต็มเปี่ยมทั้งคุณภาพและความทันสมัย ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ "ตราเครื่องบิน" ในราว พ.ศ. 2518

icon
2496
ภาพแห่งความปีติภาคภูมิใจ

ถือเป็นมหามงคลของชาวเจียไต๋ทุกคน
เมื่อคุณกิมง้วนนึ้ง ผู้แทนของห้างเจียไต้จึง ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกในงานรัฐธรรมนูญ ณ สวนลุมพินี
ซึ่งห้างเจียไต้จึง ได้ร่วมออกร้าน โดยมี
คุณชนม์เจริญ
เจียรวนนท์ และ
ครอบครัวเจียรวนนท์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ด้วยความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น

icon
2502
คุณชนม์เจริญ ตัดสินใจซื้อที่ดินกว่า 40 ไร่ที่อ้อมน้อย สมุทรสาคร และปรับเป็นแปลงสำหรับทดสอบสายพันธุ์ผักว่าสายพันธุ์ใดเหมาะกับการปลูกในสภาพดินฟ้าอากาศของไทย
icon
2507
เริ่มทำการตลาด และจัดจำหน่ายปุ๋ย

ในเวลานั้น เจียไต๋ค้าขายปุ๋ยภายใต้ 3 ตราสินค้า ได้แก่ ตรากระต่าย ตราควาย และตรานกยูง โดยภายหลังตัดสินใจจำหน่ายเพียงปุ๋ยตรากระต่ายเพียงแบรนด์เดียว เพื่อสร้างการจดจำที่ดีกว่าให้แก่เกษตรกร

icon
2510
เริ่มจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อารักขาพืช "ตรากระโจมไฟ"

ด้วยหลักคิดที่ว่าธุรกิจในช่วงเริ่มแรกนั้น กำลังต้องการแสงส่องนำทาง และได้เปลี่ยนชื่อเป็น อารักขาพืชเจียไต๋ในภายหลัง

icon
2511
เจียไต๋ได้แนะนำเมล็ดพันธุ์ลูกผสมที่เรียกว่า F1 Hybrid สู่วงการเกษตรไทยเป็นครั้งแรก

โดยเจียไต๋ได้นำเข้าเมล็ดพันธุ์กะหล่ำปลีลูกผสม F1-KK Cross จากญี่ปุ่น ที่ให้ผลผลิตสูง ทนร้อนได้ดี ทำให้เกษตรกรไทยสามารถผลิตกะหล่ำปลีป้อนตลาดได้ทั้งปี

icon
2528
คลังสินค้าของธุรกิจปุ๋ย

เดิมทีแล้ว ธุรกิจปุ๋ยมีคลังสินค้าอยู่ 3 แห่ง คือคลังแถวตลาดพระประแดง คลังแถวบางกระเจ้า และคลังบนถนนสุขสวัสดิ์สุดแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนจะย้ายคลังสินค้าไปที่จังหวัดอยุธยาดังเช่นในปัจจุบัน

icon
2529
จัดตั้งสถานีวิจัยเพื่อทดสอบและปรับปรุงพันธุ์พืชแห่งแรกที่เชียงใหม่

การจัดตั้งสถานีวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงการเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชอย่างเต็มตัว

icon
2531
สถานีวิจัยแห่งที่ 2 ของเจียไต๋จึงถือกำเนิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมีคุณวัชรชัย เจียรวนนท์ เป็นผู้บุกเบิกเน้นการทดลองพัฒนาสายพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับเมืองร้อน และได้ริเริ่มการปรับปรุงพันธุ์เมล่อนด้วยตัวเอง จนได้มาซึ่งเมล่อนพันธุ์ 434 ซึ่งกลายเป็นจุดกำเนิดของเมล่อนพันธุ์
ปรินซ์เซสอันโด่งดังที่อินโดนีเซีย

icon
2533
เจียไต๋แนะนำเมล็ดพันธุ์ลูกผสมตัวแรกที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทย

เจียไต๋แนะนำเมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสม "โมเดล" และเมล็ดพันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสม "บ่อพลอย" ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ Brassica ลูกผสมตัวแรกที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทย

icon
2541
นับเป็นเกียรติอันสูงสุดของชาวเจียไต๋และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานพระครุฑพ่าห์เพื่อประดิษฐานบนอาคารสำนักงานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9
จุดเริ่มต้นของ "เจียไต๋แฟร์"

เจียไต๋แฟร์จัดขึ้นเพื่อแสดงความก้าวหน้าทางการเกษตรของเจียไต๋ และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเที่ยวชมและซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้ที่ชนม์เจริญฟาร์ม จ.กาญจนบุรี

icon
2542
วันแห่งความภาคภูมิใจของชาวเจียไต๋ทุกคน

8 ธันวาคม พ.ศ. 2542 คือวันแห่งความภาคภูมิใจของชาวเจียไต๋ทุกคน เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปัจจุบันได้รับเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเยี่ยมชนม์เจริญฟาร์ม อันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และยังความปลาบปลื้มมาสู่ชาวเจียไต๋

icon
2548
เปิดสำนักงานและโรงงานเมล็ดพันธุ์แห่งใหม่ที่อ้อมน้อย

สำนักงานและโรงงานเมล็ดพันธุ์ตั้งอยู่ที่อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

icon
2552
เปิดตัวหนังโฆษณาปุ๋ยตรากระต่ายในชุดคู่แฝด และออกฉายทางโทรทัศน์เป็นครั้งแรก ทำให้ประชาชนทั่วไปรู้จักปุ๋ยตรากระต่ายในวงกว้าง
icon
2555
เมล็ดพันธุ์เจียไต๋ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์นานาชาติหรือ (International Seed Testing Association – ISTA)

นับว่าเจียไต๋เป็นบริษัทไทยรายแรก ที่ได้รับรองมาตรฐานในระดับสากล

icon
2560
อารักขาพืชเจียไต๋ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO9001:2015
icon
2562
สู่ก้าวใหม่แห่งบริษัทนวัตกรรมการเกษตรชั้นนำ

เปิดตัวอาคารสำนักงานใหญ่บนถนนสุขุมวิท 60 ที่ทันสมัย แสดงถึงความพร้อมและความแข็งแกร่งของเจียไต๋ในการก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

icon
2563
เมล็ดพันธุ์เจียไต๋ ปรับโฉมแบรนด์ใหม่ ยกระดับให้ทันสมัย ย้ำภาพผู้นำนวัตกรรมเกษตรอย่างยั่งยืน​
icon
2564
เจียไต๋ เปิดตัวซองเมล็ดพันธุ์โฉมใหม่
ชูแนวคิด “ปลูกง่าย สไตล์คุณ”​
แตงโมเจียไต๋ Century Star ความภาคภูมิใจแห่งศตวรรษ คว้ารางวัลสายพันธุ์ดีเยี่ยม AAS Regional Winner จากอเมริกา​​
icon
2565
เจียไต๋ได้รับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015​

การันตีประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในส่วนของการผลิตและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชภายในโรงงานเจียไต๋ อ้อมน้อย

เปิดตัวธรุกิจใหม่ภายใต้แบรนด์ “ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์)” ตอบโจทย์โซลูชั่นการเกษตร ผลักดันสู่เกษตรอัจฉริยะ​​