รู้จักเจียไต๋

เจียไต๋ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2464 บนถนนทรงสวัสดิ์ ย่านเยาวราช ปัจจุบัน เป็นหนึ่งในบริษัทเกษตรครบวงจรชั้นนำ โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปสู่ปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่เมล็ดพันธุ์คุณภาพ ปุ๋ย ผลิตภัณท์อารักขาพืช อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการเพาะปลูก ไปจนถึงการส่งมอบผลผลิตที่สดใหม่ ปลอดภัย และมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของบริษัทในการเป็นผู้นำนวัตกรรมการเกษตร ที่ส่งมอบความยั่งยืนด้านอาหาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกภาคส่วน ภายในปี 2025

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจมากกว่า 99 ปี เจียไต๋ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงานมาโดยตลอด โดยมีค่านิยมองค์กร 4 ประการนั่นคือ การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) คิดค้นพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ (Innovation) มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท (Passion) เพื่อยืนหยัดเคียงข้างลูกค้าทุกภาคส่วน (Partnership) เพื่อก้าวไปสู่ปีที่ 100 อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ปัจจุบันเจียไต๋มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท และมีบริษัทสาขาอีก 7 แห่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคเอเชียและอเมริกา โดยมีพนักงานกว่า 1,300 คน

เส้นทางสู่ความยั่งยืนของเจียไต๋

2464
กำเนิดร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช “เจียไต้จึง” บนถนนทรงสวัสดิ์

บนถนนทรงวาด นับเป็นผู้บุกเบิกตลาดเมล็ดพันธุ์ผักเป็นรายแรก ๆ ของประเทศไทย และยังเป็นจุดเริ่มต้น ของ “เครือเจริญโภคภัณฑ์”

2493
เมล็ดพันธุ์ "ตราเครื่องบิน"

เริ่มทำการตลาด และจัดจำหน่าย เมล็ดพันธุ์ "ตราเครื่องบิน" ซึ่งถือเป็นยานพาหนะ ที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น

2507
ปุ๋ยเคมี "ตรากระต่าย"

เริ่มทำการตลาด และจัดจำหน่าย ปุ๋ยเคมี "ตรากระต่าย" ตามมาด้วย "ตราควาย" "ตรานกยูง" และ "ตรากระโจมไฟ" ในระยะเวลาต่อมา

2510
ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช "ตรากระโจมไฟ"

เริ่มทำการตลาด และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช "ตรากระโจมไฟ" ซึ่งงธุรกิจในช่วงเริ่มแรกนั้น กำลังต้องการแสงส่องนำทาง โดยเริ่มจากสินค้า "อโทนิค"

2511
เจียไต๋แนะนำเมล็ดพันธุ์ลูกผสมสู่เกษตรกรไทยเป็นครั้งแรก

ได้แก่ เมล็ดพันธุ์กะหล่ำปลีลูกผสม “K-K Cross” ผักกาดหัวลูกผสม “Everest” และผักกาดขาวปลีลูกผสม “Saladeer”

2529
ก่อตั้งสถานีวิจัยแห่งแรกที่เชียงใหม่

เน้นการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ผักลูกผสม

2531
ก่อตั้งสถานีวิจัยแห่งที่สองที่กาญจนบุรี

ก่อตั้งสถานีวิจัยแห่งที่สองที่กาญจนบุรี ภายใต้ชื่อ “ชนม์เจริญฟาร์ม” และถือเป็นสถานีวิจัยหลัก จนถึงปัจจุบัน

2533
เจียไต๋แนะนำเมล็ดพันธุ์ลูกผสมตัวแรกที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทย

เจียไต๋แนะนำเมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสม “โมเดล” และเมล็ดพันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสม “บ่อพลอย” ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ Brassica ลูกผสมตัวแรกที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทย

2534
ใช้ระบบ "Cytoplasmic Male Sterile (CMS) เจียไต๋แนะนำเมล็ดพันธุ์ผักกาดหัวลูกผสมสายพันธุ์แรก ที่ใช้ระบบ "Cytoplasmic Male Sterile (CMS)"
2537
เจียไต๋แนะนำเมล็ดพันธุ์เมล่อนลูกผสม “434”

ซึ่งพัฒนาโดย คุณวัชรชัย เจียรวนนท์

2542
บันทึกวันแห่งความภาคภูมิใจ

8 ธันวาคม พ.ศ. 2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปัจจุบันได้รับเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเยี่ยมชม ชนม์เจริญฟาร์ม อันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และยังความปลาบปลื้มมาสู่ชาวเจียไต๋

2543
“เจียไต๋แฟร์” ครั้งที่ 1

งานแสดงความก้าวหน้าทางการเกษตรของเจียไต๋ จัดขึ้นที่ชนม์เจริญฟาร์มเมื่อวันที่ 25 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ "เจียไต๋แฟร์"

2548
เปิดสำนักงานและโรงงานเมล็ดพันธุ์แห่งใหม่ที่อ้อมน้อย

สำนักงานและโรงงานเมล็ดพันธุ์ที่อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย

2553
เมล็ดพันธุ์เจียไต๋ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน ISTA

นับว่าเป็นบริษัทไทยรายแรกๆ ที่ได้รับรองมาตรฐานจาก ISTA (International Seed Testing Association)

2560
อารักขาพืชเจียไต๋ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO9001
2562
สู่ก้าวใหม่แห่งบริษัทนวัตกรรมการเกษตรชั้นนำ

เปิดตัวอาคารสำนักงานใหญ่ บนถนนสุขุมวิท 60 ที่มีความทันสมัย แสดงถึงความพร้อมและความแข็งแกร่งของเจียไต๋ในการก้าวสู่ปีที่ 100 อย่างมั่นคง

2563
ปุ๋ยตรากระต่าย ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015
2564
ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ เคียงคู่เกษตรกรและคนไทยอย่างยั่งยืน