วิดีโอและมัลติมีเดีย

เจียไต๋ นวัตกรรมการเกษตร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่ง

วิดีโอแนะนำองค์กรเจียไต๋ / Corporate VDO Thai Version

Corporate VDO English Version

Corporate VDO English Version

Chia Tai Experience Hall Virtual Tour

Chia Tai Experience Hall Virtual Tour

เจียไต๋ปันน้ำใจสู่ชุมชน คนละไม้ คนละมือ เอาชนะโควิด

เจียไต๋ปันน้ำใจสู่ชุมชน ร่วมแรงร่วมใจ คนละไม้ คนละมือ เอาชนะวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน