วิดีโอและมัลติมีเดีย

วิดีโอแนะนำองค์กรเจียไต๋ / Chia Tai Corporate VDO Thai

วิดีโอแนะนำองค์กรเจียไต๋ / Chia Tai Corporate VDO Thai Version

Chia Tai Corporate VDO - English Version

Chia Tai Corporate VDO - English Version

"ความซื่อสัตย์" คือรากฐานความสำเร็จของเจียไต๋

"ความซื่อสัตย์" คือรากฐานความสำเร็จของเจียไต๋

Integrity Is Our Foundation VDO - English Version

Integrity Is Our Foundation VDO - English Version

Corporate Factsheet Thai Version

Corporate Factsheet Thai Version

Corporate Factsheet English Version

Corporate Factsheet English Version

Chia Tai Always By Your Side l เจียไต๋ หนึ่งมิตรชิดใกล้

เจียไต๋ หนึ่งมิตรชิดใกล้ l Chia Tai Always By Your Side

Chia Tai Experience Hall Virtual Tour

Chia Tai Experience Hall Virtual Tour