เจียไต๋รับรางวัลความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคลปีที่ 2 ในสาขา “Work-Life Harmony” จากเวที HR Excellence Awards 2023

กรุงเทพฯ 6 กันยายน 2566 – ด้วยความสำเร็จจากปีที่แล้ว บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย ไม่หยุดนิ่งการต่อยอดกลยุทธ์สร้างบุคลากรคุณภาพแบบฉบับเจียไต๋แมน ส่งเสริมการสร้างความสมดุลในการทำงาน รวมถึงสนับสนุนสวัสดิการที่ส่งเสริมความสุขทั้งทางกายและจิตใจ ส่งผลให้ปีนี้ เจียไต๋ยังคงได้รับรางวัลระดับสากลจากเวที HR Excellence Awards 2023 ในสาขา “Excellence in Work-life Harmony” เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยนายประวินทร์ คุโรวาท ประธานบริหารด้านการเงินและบริหารกลาง นายบุรินทร์ ปิยทัศนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยทีมงานเจียไต๋ ร่วมรับมอบรางวัลดังกล่าว ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

 

รางวัล Excellence in Work-life Harmony ระดับ Silver นี้ มอบให้กับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัวของพนักงาน มีความยืดหยุ่น รวมถึงคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ โดยเจียไต๋ได้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากร พร้อมๆ กับสนับสนุนให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน ด้วยการส่งเสริมความเท่าเทียม การเพิ่มสวัสดิการเพื่อสุขภาพทางกายและจิตใจ อาทิ การลาในเดือนเกิด ลาแต่งงาน และลาพักใจ เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมภายในที่สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ พื้นที่ส่วนกลาง Co-Working Space, ห้องฟิตเนสและเทรนเนอร์, ห้องสมุด เป็นต้น

 

นอกจากนี้ เจียไต๋ได้ปลูกฝังดีเอ็นเอคนเจียไต๋หรือที่เรียกว่า “เจียไต๋แมน” ที่มีบุคลิกภาพในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 10 รูปแบบ ได้แก่ การทำงานแบบเน้นผลลัพธ์ของงาน, การคิดแบบเจ้าของกิจการ, รวมถึงมีไฟในการทำงานเสมอ เป็นต้น เพื่อให้พนักงานในแต่ละแผนกรวมถึงแต่ละพื้นที่สำนักงานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายเดียวกัน และเข้าใจในทิศทางการพัฒนาขององค์กรร่วมกัน

 

รางวัลนี้ยังได้สะท้อนความตั้งใจของเจียไต๋ที่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล เพราะทุกคนคือฟันเฟืองสำคัญในการผลักดันธุรกิจ และเป็นผู้ร่วมส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรของไทย สร้างความมั่นคงทางอาชีพเกษตรกร และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือนไทย ผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเจียไต๋ มาร่วมเป็นเจียไต๋แมนขับเคลื่อนวงการเกษตรไทยไปพร้อมกันได้ที่ www.chiataigroup.com/joinus

แบ่งปัน
06 ก.ย. 2566