เจียไต๋ส่งตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่ ร่วมหาโซลูชั่นเพื่อโลกที่ยั่งยืน บนเวที One Young World Summit 2023

กรุงเทพฯ 12 ตุลาคม 2566 – บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย สนับสนุนพลังของผู้นำรุ่นใหม่ ร่วมส่ง 2 ตัวแทนเจียไต๋เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก “One Young World Summit 2023” พร้อมกับเยาวชนจาก 190 ประเทศทั่วโลก เพื่อร่วมเสวนาและเสาะหาวิธีการรับมือกับประเด็นวาระเร่งด่วนของโลก ระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2566 ณ เมืองเบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

 

โดยตัวแทนเจียไต๋ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ คุณปาริชาติ แก้วด้วง และคุณคุณภวัต หาญภักดี ได้เข้าร่วมการประชุมโดยมุ่งเน้นประเด็นเรื่องวิกฤตการณ์ทางอาหาร (Food Crisis) ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร และสั่นคลอนถึงความมั่นคงทางอาหารที่ทั่วโลกกำลังประสบ

 

คุณมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวถึง One Young World Summit 2023 ว่า “ที่เจียไต๋ เราได้มอบพื้นที่แห่งโอกาสให้กับพนักงานทุกคนได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และเติบโตในสายงานของตน เพื่อเป็นคนเก่งคนดีร่วมผลักดันองค์กรสู่เป้าหมาย พร้อมๆ กับสามารถสร้างประโยชน์ให้สังคมตามพันธกิจของเจียไต๋ ซึ่งปีนี้ เราได้ส่งตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่สู่เวที One Young World Summit 2023 ซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญที่ตัวแทนจากเจียไต๋ได้เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ สามารถพัฒนาศักยภาพบนเวทีระดับสากล เพื่อส่งมอบความคิดสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์ให้สังคมต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นวาระเร่งด่วนของโลกที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม อาทิ สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Emergency) และวิกฤติทางอาหาร (FoodCrisis) ซึ่งล้วนกระทบต่อวิถีการเกษตร เวทีนี้จะช่วยพลิกความท้าทายสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่ออนาคตของการเกษตรในไทยและต่างประเทศ”

 

คุณปาริชาติ แก้วด้วง Senior Corporate Strategy Officer ตัวแทนพนักงานคนรุ่นใหม่ได้กล่าวถึงการเข้าร่วม One Young World Summit 2023 ว่า “แรงบันดาลใจในการเข้าร่วมเวที One Young World นี้ เริ่มจากการตระหนักว่า ความพยายามของคนใดคนหนึ่งนั้นไม่เพียงพอกับการแก้ปัญหาระดับโลก ซึ่งเวทีนี้เองจะเป็นพื้นที่ที่สร้างความร่วมมือ โดยเฉพาะในประเด็นอย่างวิกฤติทางอาหาร โดยเรามุ่งหมายที่จะเป็นครัวของโลกที่สามารถส่งมอบอาหารคุณภาพได้อย่างทั่วถึง ผ่านโซลูชั่นในการมีระบบอาหารที่ยั่งยืนที่เกิดจากการมีแหล่งทรัพยากรอันสมบูรณ์ ผสานความเชี่ยวชาญ และการมีแรงบันดาลใจ”

 

คุณภวัต หาญภักดี Senior Market Intelligence & Procurement Officer อีกหนึ่งตัวแทนพนักงานคนรุ่นใหม่กล่าวเสริมว่า “อาหาร คือ ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ในปัจจุบัน หลายร้อยล้านคนทั่วโลกกำลังประสบวิกฤติด้านอาหาร ทั้งในแง่ความสะอาด ความปลอดภัย รวมถึงโภชนาการ และเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เราต้องพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และสำหรับการได้ร่วมเป็นตัวแทนของเจียไต๋ในครั้งนี้ ได้เพิ่มโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมได้รับรู้ถึงสถานการณ์ของประเทศไทย และผมเชื่อว่าการสร้างความร่วมมือ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ จะช่วยให้เราก้าวผ่านวิกฤติด้านอาหารของโลกได้อย่างแน่นอน”

 

เจียไต๋ตระหนักถึงปัญหาด้านการเกษตรที่สั่นคลอนถึงความมั่นคงทางอาหาร จึงให้ความสำคัญกับการเสาะหาโซลูชั่นทางการเกษตร เพื่อช่วยพี่น้องเกษตรกรให้สามารถรับมือกับอุปสรรคทางการเพาะปลูก เพิ่มผลิตผลที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย ซึ่งการส่งตัวแทนเจียไต๋สู่เวทีระดับโลกในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่สำคัญที่จะช่วยเสาะหาโซลูชั่นใหม่ๆ เพราะเราเชื่อว่าผู้นำรุ่นใหม่ทุกคนเสมือนต้นกล้าที่แข็งแกร่ง และจะเติบโตสู่ต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงและสมบูรณ์ ผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเจียไต๋ มาร่วมเป็นเจียไต๋แมนขับเคลื่อนวงการเกษตรไทยไปพร้อมกันได้ที่ www.chiataigroup.com/joinus

แบ่งปัน
12 ต.ค. 2566