เคล็ดลับปลูกข้าวนาปี ให้แตกกอดี รวงใหญ่ ได้น้ำหนัก

       ข้าวนาปี หรือข้าวนาน้ำฝน เป็นการปลูกข้าวในฤดูใหญ่ของพี่น้องเกษตรกร โดยเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม และเก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคมของทุกปี การเพาะปลูกอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก และที่สำคัญได้ผลผลิตเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ดังนั้นเกษตรกรต้องใส่ใจตั้งแต่การเลือกสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่ การเตรียมแปลง รวมไปถึงการบำรุงธาตุอาหารในแต่ละระยะการเจริญเติบโตของพืช เพื่อให้ได้ผลผลิตเด๊ะดั่งใจ
  
การปลูกพันธุ์ข้าวเหมาะกับพื้นที่ 
มีชัยไปกว่าครึ่ง
 
       พันธุ์ข้าวที่เหมาะในการปลูกช่วงนาปี จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ
 
       ข้าวไวแสง จะสามารถปลูกได้ในช่วงนาปีเท่านั้น เนื่องจากข้าวจะออกดอกเฉพาะเมื่อช่วงเวลากลางวันสั้นกว่า 12 ชั่วโมง จะนิยมปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน ที่มีฝนตกไม่สม่ำเสมอ ซึ่งหมายความว่า บางปีฝนก็มาเร็วและบางปีฝนก็มาล่า แต่การสิ้นสุดของฤดูฝนนั้นค่อนข้างแน่นอน โดยปกติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะหมดฤดูฝนในต้นเดือนพฤศจิกายน เพราะฉะนั้น การปลูกข้าวด้วยพันธุ์ที่ไวต่อช่วงแสงจะไม่ส่งผลกระทบในช่วงการเก็บเกี่ยว และพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกได้แก่ พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105, กข 15 และ พันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 โดยมีอายุเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 120 วันหรือเก็บเกี่ยวไม่เกินเดือนพฤษจิกายน
 
       ข้าวไม่ไวแสง จะสามารถปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง เนื่องจากการออกดอกของข้าวจะไม่ขึ้นอยู่กับความยาวของช่วงเวลากลางวัน โดยจะออกดอกตามระยะเวลาการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามอายุ จึงสามารถใช้ปลูกและให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี เหมาะกับการปลูกข้าวนาปีในภาคกลางและภาคเหนือตอนบน และพันธุ์ข้าวที่ได้รับความนิยมได้แก่ พันธุ์ กข43, กข85 และ กข95 โดยมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 100-140 วัน

 

ผลผลิตดี เริ่มต้นที่ “การเตรียมแปลง”

 

การเตรียมดินและการปรับระดับพื้นที่ให้เหมาะสมนั้น ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว และมีส่วนช่วยในการควบคุมและกำจัดวัชพืชเป็นอย่างดี โดยมี 3 ขั้นตอนดังนี้

 

  1. การไถดะ คือ การไถพลิกหน้าดินครั้งแรกตามแนวยาวของพื้นที่นา เพื่อให้ดินชั้นล่างได้ขึ้นมารับออกซิเจน และช่วยกำจัดวัชพืช หลังจากนั้นทำการตากดินให้แห้ง ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 อาทิตย์เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคในดิน

  2. การไถแปร คือ การไถครั้งที่สอง เพื่อพลิกเอาดินที่กลบไว้ขึ้นมาอีกครั้ง เป็นการทำลายวัชพืชที่ขึ้นใหม่ และช่วยย่อยให้ดินมีขนาดเล็กลง หลังจากนั้นทำการปล่อยน้ำเข้านาเพื่อเตรียมทำเทือก

  3. การลูบเทือกและชักร่อง คือ การทำให้ดินแตกตัว ใช้รถเทือกตีดินเพื่อปรับหน้าดินให้เรียบสม่ำเสมอ หลังจากนั้นจะทำการชักร่องเพื่อระบายน้ำในนาออก (ตีเส้นในร่อง) เพื่อเตรียมพร้อมก่อนหว่านหรือปักดำข้าว

ขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูกข้าวนาปี

 

 

บำรุงธาตุอาหารให้ตรงจุด 

ได้ผลผลิตดีชัวร์เด๊ะๆ สมหวังเป๊ะๆ 

 

  1. ระยะข้าวแตกกอ (อายุ 20-25 วัน) แนะนำบำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 46-0-0 ในอัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ (สัดส่วน 1:2) เพื่อช่วยให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดี ตั้งแต่รากจนถึงใบ ให้มีความสมบูรณ์ เตรียมพร้อมสำหรับการแตกกอ ได้กอใหญ่ ต้นข้าวเขียวงามตามต้องการ

  2. ระยะข้าวตั้งท้อง (อายุ 45-50 วัน) แนะนำใส่ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-20-0 อัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อเสริมความสมบูรณ์ให้ต้นข้าว ให้ใบเขียวทนเขียวนาน สังเคราะห์แสงได้ดี พร้อมบำรุงให้เมล็ดข้าวเต็มท้อง

  3. ระยะข้าวออกดอก-รับรวง (อายุ 70-75 วัน) แนะนำใส่ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-15-15 อัตรา 10-15 กิโลกรัมต่อไร่ ด้วยธาตุอาหารที่ครบสูตร จะช่วยให้รวงข้าวเข้าสู่การสร้างน้ำนม-สร้างแป้ง ได้ข้าวรวงใหญ่ เมล็ดเต่ง น้ำหนักดีนั่นเอง

การบำรุงธาตุอาหารในข้าวนาปี ให้ผลผลิตเด๊ะดั่งใจ 

 

       สำหรับการปลูกข้าวนาปี หัวใจหลักเริ่มตั้งแต่การเลือกพันธุ์ข้าวให้เหมาะกับพื้นที่เพาะปลูก การเตรียมแปลงให้พร้อมก่อนลงปลูก และที่สำคัญการเลือกใช้ปุ๋ยบำรุงให้เหมาะกับความต้องการของข้าว เพื่อจะให้ได้ข้าวรวงใหญ่ ได้น้ำหนัก ดังนั้นทุกครั้งของการบำรุงอย่าลืมวางแผน และเลือกใช้ปุ๋ยคุณภาพ อย่างปุ๋ยตรากระต่าย ปุ๋ยอันดับ 1 ในใจเกษตรกรรู้จริง ชัวเด๊ะๆ สมหวังเป๊ะๆ 

 

สำหรับผู้ที่สนใจเคล็ดลับในการทำการเกษตร สามารถติดตามสาระเกษตรน่ารู้ ได้ที่   

“เกษตรกรรุ่นใหม่ สังเกต ทดลอง ปรับใช้ สูตรสำเร็จในการทำนา ผลลัพธ์ถูกใจ ผลผลิตมากกว่า 1.3 ตันต่อไร่”

“เปิดสูตรเด็ด! การปลูก “พันธุ์ข้าวคุณภาพ” แบบฉบับมืออาชีพ มาตรฐานเป๊ะ น้ำหนักทะลุ 1 ตัน/ไร่”  

ปลูกข้าว”นาดินเหนียว” ให้รวงใหญ่ ได้น้ำหนัก 

  

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ข้อมูลสินค้า และข่าวสารจากปุ๋ยตรากระต่าย เพิ่มเติมได้ที่  

Facebook: www.facebook.com/puitrakratai/  

YouTube: www.youtube.com/c/Puitrakratai  

TikTok: https://www.tiktok.com/@puitrakratai  

ข้อมูลสินค้าปุ๋ยตรากระต่าย : https://www.chiataigroup.com/business/fertilizer/Puitrakratai-Rice-Fields