เกษตรกรรุ่นใหม่ ใช้เทคโนโลยีนำการผลิต ปลูก “พันธุ์ข้าว” ได้น้ำหนักถึง 1.2 ตัน/ไร่ ต่อยอดสร้างแบรนด์ “ขวัญข้าวปลูก” จนติดตลาด

       การใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี เป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าว โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนการผลิต ปัจจุบันไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวราว 70 ล้านไร่ ต้องใช้พันธุ์ข้าวปีละ 1,364,800 ตัน แต่ ปัจจุบันกรมการข้าว สหกรณ์การเกษตร ศูนย์ข้าวชุมชน และภาคเอกชนผลิตเมล็ดพันธุ์ รวมกันได้ แค่ 40% ของปริมาณความต้องการทั้งหมด เป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตสำหรับเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ ต้านทานโรค ให้ผลผลิตต่อไร่สูง โดยจำหน่ายภายใต้แบรนด์ต่างๆ
 
       คุณอภิสิทธิ์ สุจันทร์ หรือ คุณดรีม เดิมเป็นพนักงานส่งเสริมการขายเคมีภัณฑ์ ทำได้ 3 ปี ก็กลับมาสานต่อกิจการของที่บ้าน และผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกพันธุ์ข้าวเต็มตัว โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเพาะปลูก ทำให้ได้ผลผลิตถึง 1.2 ตันต่อไร่ พร้อมสร้างแบรนด์พันธุ์ข้าว “ขวัญข้าวปลูก” ให้เป็นที่รู้จัก และเป็นสินค้าขายดีติดตลาดกว่า 15 ปี ตามไปล้วงสูตรเด็ด เคล็ดลับผลผลิตดี กันแบบชัวร์...เด๊ะๆ สมหวัง เป๊ะๆ กันเลยครับ

แบรนด์พันธุ์ข้าว “ขวัญข้าวปลูก” เป็นสินค้าขายดีติดตลาดกว่า 15 ปี 

 

ปลูก “พันธุ์ข้าวคุณภาพ” แบบมืออาชีพ 

 

      ปัจจุบันคุณดรีมลงทุนปลูกข้าวเองบนเนื้อที่ 30 ไร่ ปลูกได้ปีละ 3 รอบ โดยอาศัยแหล่งน้ำจากเขื่อนชลประทานเป็นหลัก  โดยฤดูนาปี เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม และ ปลายเดือนสิงหาคม – ธันวาคม ส่วนฤดูนาปรัง เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม – มีนาคม ขณะเดียวกันคุณดรีมสร้างเครือข่ายเกษตรกรลูกไร่กว่า 1,500 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ และกำแพงเพชร โดยให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการแปลง ใช้ปุ๋ยและยา ตามแบบฉบับคุณดรีม ทำให้มีผลผลิต 4,000-5,000 ตัน ป้อนเข้าสู่ตลาดตลอดทั้งปี     

       การผลิตพันธุ์ข้าวปลูกของคุณดรีม ประยุกต์ความรู้ของตนเองเข้ากับภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อน จนพัฒนารูปแบบวิธีการเพาะปลูกให้ได้ผลดียิ่งขึ้น  คุณดรีมดูแลใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมแปลง ไถพลิกหน้าดิน กลบตอซังข้าวเพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายในดิน พอไถกลบเสร็จก็จะปล่อยน้ำเข้านาทันที และขังไว้ประมาณ 2 - 3 คืน เพื่อย่อยสลายฟางข้าว เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำนารอบใหม่

ไถกลบตอซังข้าวและปล่อยน้ำเข้านา เพื่อย่อยสลายฟางข้าว ก่อนทำนารอบใหม่ 

 

การเตรียมดินดี  

ต้นข้าวเจริญเติบโตสมบูรณ์ แข็งแรง 

 

       ขั้นตอนการทำเทือกและการปรับระดับพื้นที่ให้เหมาะสม นับป็นขั้นตอนสำคัญ ที่จะทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดี รากจะเดินหาอาหารได้สะดวก และมีส่วนช่วยในการควบคุมวัชพืชอย่างมาก ทำให้หญ้าขึ้นช้า หากปรับระดับพื้นที่ไม่สม่ำเสมอ จะทำให้น้ำเข้านาได้ไม่ทั่วถึง ส่งผลให้ข้าวในแปลงเจริญเติบโตไม่สม่ำเสมอกัน ในส่วนของการทำเทือก คุณดรีมจะใช้รถปั่นดินให้เป็นเลน 1 -2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาพดิน และทำคราดปรับให้ดินเรียบสม่ำเสมอกันทั้งพื้นที่ ไม่มีแอ่งและหลุม เตรียมพร้อมสำหรับการลงกล้าต่อไป 

การปรับเทือกให้สม่ำเสมอ ทำให้ควบคุมน้ำได้สะดวก ต้นข้าวเติบโตดี และช่วยควบคุมวัชพืช 

 

ใช้พันธุ์ข้าวเหมาะสมพื้นที่ 

ข้าวเติบโตดี ให้ผลผลิตสูง 

 

       คุณดรีมใส่ใจ "คัดเลือกสายพันธุ์ข้าว" ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูก เพื่อให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตสูง ทนต่อสภาพอากาศ และต้านทานโรค-แมลงศัตรูพืช โดยพันธุ์ข้าวที่ปลูก ได้แก่ พันธุ์ข้าว กข 41, กข61, กข85, กข95 , ปทุมธานี และกข95 (ดกเจ้าพระยา) คุณดรีมเน้นปลูกพันธุ์ข้าว กข95 หรือ ดกเจ้าพระยา เป็นพันธุ์ที่คนนิยมปลูกและบริโภค ข้อดีของพันธุ์นี้ คือ ทนต่อทุกสภาพอากาศ และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และให้ผลผลิตต่อไร่สูง เหมาะสำหรับปลูกในนาชลประทาน 

พันธุ์ข้าว กข95 ทนต่อทุกสภาพอากาศ ให้ผลผลิตต่อไร่สูง  

  

            ในระหว่างการเตรียมแปลง คุณดรีมจะทำการเตรียมกล้าควบคู่กันไปด้วย โดยจะเริ่มจากการคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์ เพื่อป้องกันเรื่องพันธุ์ข้าวปน โดยจะนำไปแช่น้ำ 12 ชั่วโมงเพื่อให้ข้าวแตกตาประมาณ  1 มิลลิเมตร และนำไปโรยลงบนแผงเพาะกล้า พร้อมกับฉีดพรมน้ำและยากันเชื้อรา และบ่มทิ้งไว้อีก 15 วัน เมื่อโตเป็นต้นกล้าก็จะนำไปปักดำลงในแปลง วิธีนี้จะได้ต้นกล้าที่แข็งแรง รากสมบูรณ์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของผลผลิตที่มีคุณภาพ 

การเพาะกล้า ถือเป็นหัวใจสำคัญในการเริ่มต้นการปลูกข้าวแบบนาดำ  

 

บำรุงธาตุอาหารถูกเวลาและตรงจุด  

ได้ผลผลิตกว่า 1.2 ตันต่อไร่ 

 

       การปลูกพันธุ์ข้าวให้ประสบความสำเร็จ ขั้นตอนการบำรุงธาตุอาหารสำคัญมาก พอๆกับการเลือกใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ที่จะทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น คุ้มค่ากับการลงทุน คุณดรีมจึงใส่ใจการบำรุงธาตุอาหารให้ตรงตามการเจริญเติบโต เพราะข้าวแต่ละช่วงต้องการธาตุอาหารแตกต่างกัน 

       ช่วงข้าวอายุ 15- 20 วัน (ระยะแตกกอ) จะบำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 46-0-0 อัตรา 25 กก.ต่อไร่ เพราะระยะนี้ต้นข้าวต้องการธาตุไนโตรเจนในการสังเคราะห์แสง ช่วยให้ข้าวแตกกอดี และใบเขียวนาน  

 ข้าวอายุ 15- 20 วัน บำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 46-0-0 ช่วยให้ข้าวแตกกอดี ใบเขียวนาน 

 

       เมื่อข้าวอายุได้ 25-30 วัน  คุณดรีมจะใช้เทคนิค ดินแห้งแกล้งข้า โดยปล่อยน้ำออกจากแปลงให้หมด จนดินแห้งและแตก เพื่อให้ข้าวขาดน้ำและขาดธาตุอาหารมากที่สุด จากนั้นปล่อยน้ำเข้านา วิธีนี้จะทำให้ข้าวรับน้ำได้ดี พร้อมรับธาตุอาหารได้เต็มที่ เมื่อเข้าสู่ระยะตั้งท้อง 

 

       ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 เมื่อข้าวอายุได้ 45 วัน (ระยะตั้งท้อง) คุณดรีมจะใส่ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-20-0 ร่วมกับปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 46-0-0 (สัดส่วน 1 ต่อ 1) อัตรา 25 กก.ต่อไร่ เพื่อช่วยบำรุงต้นและใบให้มีความสมบูรณ์ แตกกอใหญ่ แทงใบสูง เพื่อเตรียมรับรวง 

ข้าวอายุ 45 วันใส่ปุ๋ยตรากระต่ายสูตร16-20-0 และสูตร 46-0-0  ข้าวแตกกอใหญ่ แทงใบสูง เพื่อเตรียมรับรวง 

  

       เมื่อข้าวอายุได้ 55 วัน (ระยะรับรวง) จะบำรุงด้วยปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-15-15 หรือปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 อัตรา 15 กก.ต่อไร่ เพื่อช่วยให้ต้นข้าวสะสมอาหาร ติดเกสรได้ดี ข้าวออกสุดรวง เพิ่มแป้งและน้ำหนักได้ดี  

ข้าวอายุ 55 วัน ใส่ปุ๋ยตรากระต่ายสูตร 15-15-15 หรือสูตร 16-16-16 ช่วยให้ต้นข้าวติดเกสรได้ดี     

 

       คุณดรีม กล่าวถึงความประทับใจในการใช้ปุ๋ยตรากระต่ายครอบครัวผมใช้ปุ๋ยตรากระต่ายบำรุงต้นข้าวมาอย่างยาวนานตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ ไม่เคยคิดเปลี่ยนใจไปใช้แบรนด์อื่นเลย เคยมีเกษตรกรลูกไร่ไปใช้ยี่ห้ออื่นแล้ว ผลผลิตลดลงเหลือไม่ถึงตันต่อไร่ ยิ่งทำให้ผมมั่นใจในคุณภาพและเพิ่มความประทับใจ “ปุ๋ยตรากระต่าย ปุ๋ยอันดับ 1 ในใจเกษตรกรรู้จริง” เพราะช่วยบำรุงต้นข้าวเขียวนาน แตกกอดี เมล็ดข้าวสมบูรณ์ ทำให้พันธุ์ข้าวมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด   

ปุ๋ยตรากระต่ายช่วยให้พันธุ์ข้าวแบรนด์ขวัญข้าวปลูกมีเมล็ดข้าวสมบูรณ์ คุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด  

 

เทคนิคจัดการน้ำ 

ไม่ให้วัชพืชโตทันข้าว 

       “น้ำ” ไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยสำหรับการเจริญเติบโตของข้าวเท่านั้น แต่ยังช่วยควบคุมวัชพืช ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญของการผลิตพันธุ์ข้าวด้วย หลังจากที่นำต้นกล้าลงแปลงนาแล้ว คุณดรีมจะฉีดยาคุมเลนทันทีเพื่อควบคุมวัชพืชชนิดใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว รวมถึงวัชพืชใบกว้าง เช่น เทียนนา หลังจากนั้น 2-3 วัน จึงปล่อยน้ำเข้านา โดยระยะ 30 วันแรกหลังปักดำ ต้องคุมน้ำให้ดี ไม่ควรขาดน้ำ และรักษาระดับน้ำอยู่ที่คอกระจายข้าว เพราะน้ำจะช่วยคุมวัชพืชไม่ให้โตทันข้าว  

รักษาระดับน้ำอยู่ที่คอกระจายข้าว เพื่อให้น้ำช่วยคุมวัชพืชไม่ให้โตทันข้าว 

 

ใส่ใจขั้นตอนเก็บเกี่ยวข้าว 

ป้องกัน "พันธุ์ปน" อย่างละเอียด 

       หัวใจสำคัญของการผลิตพันธุ์ข้าวคือ ต้องไม่มีพันธุ์ข้าวปน โดยเฉพาะขั้นตอนการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด คุณดรีมทำความสะอาดรถเกี่ยวนวดทุกครั้งก่อนนำไปใช้งาน เพราะหากไม่ทำความสะอาดจะเสี่ยงมีพันธุ์ข้าวปนได้ง่าย ถึงแม้วิธีนี้ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม แต่คุณดรีมก็ยอมจ่ายเพื่อให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไร้ปัญหาเรื่องพันธุ์ข้าวปน 

       ส่วนแปลงปลูกข้าวของลูกไร่ ก็ใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบคัดพันธุ์ปนอย่างเข้มงวดไม่แพ้กัน ก่อนการเก็บเกี่ยวทุกครั้ง คุณดรีมจะส่งคนงานไปตรวจคุณภาพข้าวเพื่อไม่ให้มีพันธุ์ข้าวปนหรือข้าวดีด นอกจากนี้ ยังใช้วิธีสุ่มตรวจสอบผ่านเครื่องวัดคุณภาพข้าว หากพบข้าวแดงเกิน 10 เมล็ด ในปริมาณข้าว 1 กิโลกรัม  ถือว่า ไม่ได้มาตรฐานเกรดพันธุ์ข้าว จะถูกปัดเป็นสินค้าตกเกรด ขายเป็นข้าวราคาขายโรงสีแทน คุณดรีมใส่ใจให้ความสำคัญเรื่องการคัดพันธุ์ข้าวปนอย่างละเอียด ทำให้พันธุ์ข้าวแบรนด์ ขวัญข้าวปลูก มีความบริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เป็นที่ต้องการของตลาด ไม่ต่ำกว่าปีละ 4,000-5,000 ตัน  

พันธุ์ข้าวแบรนด์ “ขวัญข้าวปลูก” เป็นที่ต้องการของตลาด ไม่ต่ำกว่าปีละ 4,000-5,000 ตัน 

  

ใช้เทคโนโลยีจัดการแปลง 

ประหยัดเวลาและแรงงานได้เป็นอย่างดี 

 

       นอกจากความพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนในการเพาะปลูกแล้ว คุณดรีมใช้เทคโนโลยีมาช่วยตั้งแต่การเพาะกล้า เตรียมแปลง การหว่านปุ๋ย รวมถึงการเก็บเกี่ยว เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประหยัดเวลาและแรงงานได้เป็นอย่างดี อย่าง “โดรนการเกษตรที่นำมาใช้หว่านปุ๋ย และฉีดพ่นสารควบคุมวัชพืชได้แม่นยำ

โดรนการเกษตรหว่านปุ๋ย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

 

       เครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนแรงงาน และทำให้ประหยัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เพราะเครื่องจะช่วยให้มีการกระจายตัวของเมล็ดบนแผงได้ดี เช่นเดียวกับ เครื่องจักรกลดำนา นอกจากจะช่วยทุ่นแรง  ประหยัดเวลาแล้ว ยังช่วยให้ต้นข้าวเรียงแถวเป็นระเบียบ ง่ายต่อการสังเกตและจัดการพันธุ์ข้าวปน นอกจากนี้ รถเกี่ยวนวดข้าว ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการเก็บเกี่ยวแต่ต้องทำความสะอาดรถก่อนเก็บเกี่ยวทุกครั้ง  

เครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าว ช่วยให้มีการกระจายตัวของเมล็ดบนแผงได้ดี 

 

รู้ลึก รู้จริง พัฒนาธุรกิจเป็นระบบ 

ปั้นแบรนด์สร้างความแตกต่าง   

       คุณดรีม นับเป็นตัวอย่างเกษตรกรรู้จริง อาศัยความรู้ และมีทักษะการผลิตพันธุ์ข้าวอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของแปลงปลูกให้เหมาะสมต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์  เลือกใช้ชนิดพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของตลาด วางแผนช่วงเวลาเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด ขยับขยายต่อยอดไปสู่การทำเกษตรเชิงพาณิชย์ โดยใช้เทคโนโลยีร่วมกับการเพาะปลูกพืช และสร้างแบรนด์ของตัวเอง เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงตลาดได้ในระยะยาว นับเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยทำให้ธุรกิจประสบสำเร็จอย่างยั่งยืน  แบบชัวร์...เด๊ะๆ สมหวัง เป๊ะๆ กันเลยครับ 

 ปุ๋ยตรากระต่าย คือ กุญแจสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจแบรนด์ “ขวัญข้าวปลูก” ประสบสำเร็จอย่างยั่งยืน     

 

 

สำหรับผู้ที่สนใจเคล็ดลับในการทำการเกษตร สามารถติดตามสาระเกษตรน่ารู้ ได้ที่   

เคล็ดลับปลูกข้าวนาปี ให้แตกกอดี รวงใหญ่ ได้น้ำหนัก 

ปลูกข้าว”นาดินเหนียว” ให้รวงใหญ่ ได้น้ำหนัก 

  

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ข้อมูลสินค้า และข่าวสารจากปุ๋ยตรากระต่าย เพิ่มเติมได้ที่  

Facebook: www.facebook.com/puitrakratai/  

YouTube: www.youtube.com/c/Puitrakratai  

TikTok: https://www.tiktok.com/@puitrakratai  

ข้อมูลสินค้าปุ๋ยตรากระต่าย : https://www.chiataigroup.com/business/fertilizer/Puitrakratai-Rice-Fields