Publications

See More

เจียไต๋ ลงนามความร่วมมือกับจังหวัดศรีสะเกษ ขับเคลื่อนโครงการเกษตรแปลงใหญ่

เจียไต๋ ลงนามความร่วมมือกับจังหวัดศรีสะเกษ ขับเคลื่อนโครงการเกษตรแปลงใหญ่เพื่อการปลูกพริก ...

See More

เจียไต๋ ร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีน (CIIE) 2019

โชว์ศักยภาพขับเคลื่อนสินค้าเกษตรไทยสู่สากล ...

See More

Document Downloads

See More