ceo

สารจากประธานคณะผู้บริหาร

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ บนถนนทรงสวัสดิ์ ปัจจุบันเจียไต๋เป็นหนึ่งในบริษัทเกษตรชั้นนำ ที่มอบทั้งผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพ เราภูมิใจที่ได้เดินเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรและคู่ค้าของเรา ได้ส่งมอบความกินดีอยู่ดีให้ผู้บริโภค และได้ทำหน้าที่ที่เรารักด้วยความซื่อสัตย์ เพราะความซื่อสัตย์คือรากฐานของความสำเร็จของเจียไต๋ และจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าเข้าสู่ปีที่ 100 อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง เพื่อส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้คนทั่วทั้งภูมิภาค

มนัส เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เจียไต๋ จำกัด